DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> projekt

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Zabujani w Zagórzanach

Zespół Zagórzan
_________

W naszym pięknym ośrodku, zaledwie 25 minut drogi od Krakowa, wydarza się wiele rzeczy. W tym parę takich, które spokojnie można zakwalifikować do kategorii cudów.

List Manfreda Seegersa do Lamy Ole

Manfred Seegers
_________

Kochani!

Manfred Seegers, nasz Sherlock Holmes od ukrytych mądrości, znów dokonał odkrycia. Oto jego e-mail, który sprawił mi wiele radości. Prześlijcie go dalej - na pewno umożliwi wielu osobom pełniejsze i swobodniejsze przeżywanie stanów medytacyjnego wchłonięcia. Podróż przez południową półkulę była wspaniała. Teraz kolej na Syberię.

Z najlepszymi życzeniami, Wasi ATCH i Ole

O Zagórzanach

Lama Ole
_________

Wszystko na wschód od żelaznej kurtyny zaczęło się w Krakowie w 1976 roku i już wtedy pojawiły się głosy za stworzeniem ośrodka odosobnieniowego w okolicach Krakowa. Jednak pojawiły się Kuchary, sto kilometrów na zachód od Warszawy, i tam stworzyliśmy główny polski ośrodek medytacyjno-odosobnieniowy.

Później wiele rzeczy wydarzyło się w całej Polsce i mamy teraz trzy albo cztery...

The Stupa House Courier

Żwirek
_________

Buddyści wszystkich krajów łączcie się

Kraków

Krakowska sanga
_________

Budowanie zawsze w planie

Jesień 2010. Kolejny raz Kraków na stronach „Diamentówki”. Czy nie pisaliśmy już o tym, że budujemy górę? Czy nie pisaliśmy już o tym, że plan projektu właśnie czeka na akceptację w urzędach? Tak, pisaliśmy. Tym razem napiszemy o historii rozwoju sangi od „make it possible” do „make it perfect”!

The Stupa House Courier

Żwir, Gruz & Co
_________

Buddyści wszystkich krajów łączcie się

Buddyzm w dziejach świata

Anna Szymańska
_________

Część 2

Przeszłość możemy porównać do mozaiki, której poszczególne, odrębne fragmenty – wydarzenia – stopniowo, krok za krokiem, składają się w pełny obraz. Ideą zamieszczonej poniżej tabeli jest zestawienie zdarzeń, które miały miejsce w naszej linii przekazu, na tle wydarzeń w Tybecie oraz ogólnego kontekstu historycznego, z uwzględnieniem procesów historycznych i wzajemnych powiązań.

Jogin z Żelaza

Leszek Misiek Nadolski
_________

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuchar

Ślady większości zmagań z materią jakie toczyły tutaj kolejne „pokolenia" polskich buddystów, giną dzisiaj pod eleganckim makijażem tynków, farby i terrakoty, skutecznie pokrywającej jej smak. Jednak to miejsce, jak żadne inne w Polsce pamięta wszystko to, co możemy nazwać historią współczesnego buddyzmu.

Konkurs dla architektów

_________

W zeszłym roku podczas kursu letniego w Immenstadt został rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny dla naszego Ośrodka Europejskiego. Mogli w nim uczestniczyć architekci i architekci krajobrazu należący do naszych ośrodków.

Zagórzany

Ekipa Zagórzan
_________

W Polsce, budując ośrodki naszej Linii, wyraźnie czujemy, że działamy dla przyszłości. Tworzymy pełne mocy miejsca, dla nas i następnych pokoleń buddystów na Zachodzie. W fascynujących i ambitnych zadaniach postawionych przed Zagórzanami, doświadczamy tego niezwykłego procesu tworzenia codziennie.

Projekt Hala Stupa House

_________

„Istnieje pewna dynamika, którą możecie zauważyć w Kopenhadze czy w Hamburgu. Także w Warszawie przyjdzie taki dzień, że wiele osób będzie chciało robić co tydzień medytację Karmapy i do ośrodka zacznie przychodzić bardzo dużo ludzi. Przypomina to piramidę – im niżej, tym większą zajmuje powierzchnię.”
Lama Ole Nydahl

Nagodzice, co nowego?

_________

W tym roku w Nagodzicach miały miejsce cztery doniosłe wydarzenia i kilka pomniejszego kalibru, choć zdecydowanie nie bez znaczenia. Charakter tychże wydarzeń sytuuje się niewysoko w skali medialno-marketingowej, trudno jednakże przecenić ich znaczenie na płaszczyźnie przyjaźni i organizacji.

Bartołty

Bartołty Team
_________

W maju obchodziliśmy trzecie urodziny ośrodka i nagle dotarło do nas, że jest to już piąty rok od kiedy rozpoczęliśmy budowę w Bartołtach. Jest co wspominać, bo był to okres przenikliwie radosnego wysiłku, bohaterstwa i wytrwałości bardzo wielu osób na wszystkich możliwych poziomach. Ten etap rozwoju ośrodka można porównać do praktyk oczyszczających dających solidną podstawę, na której wszystko wzrasta.

Ośrodek Europejski na finiszu

_________

„Jesteśmy duzi, jesteśmy skupieni i mamy tyle siły, że potrzebne jest nam miejsce, gdzie wszyscy, z całej Europy, a także i zza oceanu, moglibyśmy się poznać. Można by tam razem coś zrobić, odkryć jacy jesteśmy zręczni i pozwolić by idee krążyły pomiędzy nami.”

Silver Lake Story

Ania Leszyńska
_________

Dla mnie wszystko zaczęło się podczas sierpniowego kursu w Kucharach na polu namiotowym podczas jednej z przerw między sesjami. Bartek pokazał kilku osobom prezentację ziemi w Żerdnie, którą chwilę później zaprezentował Lamie Ole.

Znamin

Thomas Friedman
_________

Ośrodek Odosobnieniowy na Zakarpaciu w Zachodniej Ukrainie
„Tutaj nie ma potrzeby przygotowywać się do medytacji. Tu po prostu siadasz i medytujesz” – tymi słowami Lama Ole rozpoczął kurs poła w 1996 roku niedaleko Użgorodu.

International Institute for Buddhist Studies - Buddyjska uczelnia w Karma Guen

Maria "Bundesmarija" Przyjemska
_________

Andaluzja. Miejsce, gdzie ściągają pożeracze serc wszystkich narodowości, by w cieniu kwitnącej opuncji i przy ognistych akordach flamenco odbierać spokój umysłu niczego nie podejrzewającym przedstawicielom płci przeciwnej. Miejsce, gdzie wino szybciej upaja, mocniej pachną magnolie, a księżyc świeci jaśniej niż na równinach środkowej Europy.

Triangle News

Grzegorz Kuśnierz
_________

Inny niż wszystkie
Pierwszy raz w historii buddyzmu na Zachodzie kurs z wielkim lamą nie był organizowany przez jedną organizację, lecz zarówno w fazie planowania, jak i realizacji aktywna była międzynarodowa ekipa. Jest to wdrożenie w życie idei ośrodka europejskiego, jak również realizacja życzenia Lamy Ole, żeby w przyszłości nie powstały dziesiątki „narodowych buddyzmów,R...

Triangle Project

Triangle Project Team
_________

Od jesieni 2005 roku, kiedy w ramach projektu Triangle odbył się w Zgorzelcu kurs „Umysł bez granic” z Lamą Ole Nydahlem, mnóstwo wydarzeń na buddyjskiej niwie w Polsce i całej Europie zdążyło przykuć naszą uwagę i stać się inspiracją do rozwoju. Pozostając przy zjawiskach zewnętrznych, budowa Hali Buddów w Warszawie, rozbudowa wielu innych ośrodków, czy prezentacja buddyzmu Diamentowej Drogi szerokiej publiczności z okazji jubileuszu 30-lecia, dają nam okazję do wykazania się konkretną aktywnością, obliczoną na długofalowy pożytek wielu istot.

East Side Mandala

East Side Mandala team
_________

Jako centrum województwa lubelski ośrodek jest też centrum „Wschodniej Mandali”. Tu przyjaciele z całego regionu spotykają się na wykładach podróżujących nauczycieli, kursach medytacyjnych oraz prywatnie. Własne miejsce pomoże utrwalić i zabezpieczyć naszą dotychczasową pracę i otworzy wiele nowych możliwości. East Side Mandala.pl to projekt, którego celem jest zdobycie miejsca na ośrodek w Lublinie. Dzięki temu miejscu więcej osób będzie mogło wejść w kontakt z naukami buddyjskimi i skorzystać z ich bogactwa.