DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> nauki

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Sutra Serca

Khenpo Czödrak Thenphel Rinpocze
_________

Sutra Serca zawiera esencję wyjaśnień Pradżniaparamity, nauk dotyczących spełnienia mądrości. Sanskryckie pisma dotyczące najwyższej mądrości dzielą się na trzy główne grupy: bardzo szczegółowe wyjaśnienie, wersję o średniej długości i skrót owych instrukcji. Ta szczególna sutra jest bardzo krótka. Zawiera esencję wszystkich wyjaśnień mówiących o spełnieniu mądrości, dlatego też nazywana j...

8 świadomości, 5 mądrości

Gjatrul Rinpocze
_________

Kuchary, lipiec 1995

Umysł i śmierć

Lama Dzigme Rinpocze
_________

Każdy budda przekazuje objaśnienia i nauki, za którymi podążają liczne pokolenia uczniów i praktykujących – dopóty, dopóki nie minie era tego buddy. Później przychodzi czas, gdy pojawia się następny budda. Obecnie trwa era czwartego, Buddy Siakjamuniego, który żył w Indiach. Wszystkie znane nam buddyjskie nauki, pochodzą od niego.

Umysł 24 godziny na dobę

Karol Ślęczek
_________

Wyjaśnienia do medytacji XVI Karmapy, kurs noworoczny, Warszawa 2008

W naszych ośrodkach najczęściej robimy medytację XVI Karmapy. Im więcej wiemy o tej praktyce i jesteśmy bardziej pewni, co robimy, tym lepsze osiągamy rezultaty. Jednak nawet jeśli nie wiemy co robimy, jak to działa i co się wydarza, ta medytacja wciąż nam pomaga.

Największa przeszkoda na ścieżce

Gjatrul Rinpocze
_________

Wykład w San Francisco, sierpień 1995

Każdy chce czuć się dobrze i być wolny od cierpienia, ale tak się nie dzieje. Tam gdzie jest „ja“, jest także „moje“, „moja własność“, „moja rodzina“ i w ten sposób cały świat kręci się wokół nas. Nawet wróg jest „moim“ wrogiem.

Współczucie może być zaraźliwe

Buddyjska przypowieść
_________

Region Kham we wschodnim Tybecie był jeszcze do niedawna dziczą zamieszkaną przez nieliczne, najczęściej bardzo rozproszone klany, które często toczyły między sobą krwawe walki. Paradoks polega na tym, że z jednej strony pomiędzy walczącymi rodami panowało prawo pięści, z drugiej zaś okolica ta była ośrodkiem duchowości, gdyż w majestatycznej ciszy Himalajów wielu ludzi często spontanicznie pogrążało się w medytacji.

Cztery podstawowe prawdy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Każdą praktykę dharmy poprzedzają określone przygotowania, stanowiące solidną podstawę właściwej praktyki. Wyróżnia się dwa rodzaje tych przygotowań: zwyczajne i szczególne. „Cztery rozmyślania odwracające umysł od samsary” są określane mianem zwyczajnych praktyk wstępnych

Cytat

Naropa
_________

Rozpoznaj wszystkie zjawiska jako iluzje:
Złudne, podobne do tęczy
lub odbicia księżyca na wodzie.
Wszystko, co postrzegamy,
Wszystko, co teraz wydaje się tak rzeczywiste
– Jakże może być realne, skoro się zmienia?
Istnienie jest tak naprawdę tylko złudzeniem,
nie posiada prawdziwej egzystencji.
Przyjmij pogląd, że zjawisk...

Życie jest krótkie

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki o medytacji, Kuchary 27-30.07.00
Część 2

List do praktykujących linii Karma Kagyu

Szamar Rinpocze
_________

14 października 1999

Jako Szamarpa, tradycyjnie uznawany za drugiego najwyższego duchowego przywódcę linii Karma Kagyu, chciałbym opisać niektóre z okoliczności związanych z odrodzeniem się Jego Świątobliwości XVI Gyalwa Karmapy. W zgodzie z wielusetletnią praktyką duchową szkoły Karma Kagyu, rozpoznałem Trinleja Taje Dordże jako autentyczną inkarnację. Odrodził się on w 1983 roku jako pierwszy syn trzeciego Mipama Rinpocze i Deczen Łangmo, obojga z Dzakhog we Wschodnim Tybecie. Kiedy wraz z rodzicami wydostał się z Tybetu w marcu 1994 roku, oficjalnie uznałem go za XVII Karmapę podczas ceremonii powitalnej w New Delhi.

Droga Mahamudry Część pierwsza - Praktyki wstępne

Künzig Szamar Rinpocze
_________

Tekst ten został opracowany na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Rinpocze w K.I.B.I. w kwietniu 1994 roku.

Zrozumieć podstawowe nauki

Szangpa Rinpocze
_________

Nauki zostały wygłoszone przez Szangpę Rinpocze 3 maja 1995 r. z okazji święta oświecenia Buddy

Cztery przyczyny odrodzenia w Dełaczien

Szamar Rinpocze
_________

Wykład wygłoszony w Kassel, sierpień 2006

Od wielu lat sanga buddyjska prowadzona przez Lamę Ole z powodzeniem organizuje kursy „świadomego umierania”. Ja sam przyjechałem tu, do Kassel, po raz pierwszy w 1993 roku. Od tego czasu wielokrotnie odwiedzałem kursy odbywające się w tym miejscu. Praca Lamy Ole, Hannah i innych sprawiła, że na przestrzeni lat nieprzerwanie przekazywane były tu nauki. Dzięki nim wielu ludzi otrzymało możliwość praktykowania poła i innych metod dharmy. Bardzo mnie to cieszy. Fakt, że coś takiego może mieć miejsce, jest bardzo cenny – chciałbym podziękować Hannah i Lamie Ole za tę ogromnie ważną aktywność.

Otwartość pełna mocy - O symbolice lotosu

Mira Starobrzańska
_________

Lotos (skt. padma, kamala; tyb. padma) jest symbolem absolutnej czystości; wyrasta z ciemnych bagien, ale pozostaje niesplamiony i niezanieczyszczony błotem. Nasiono lotosu wyrasta więc nie z ziemskiej gleby, lecz z wody i dlatego jest mu przypisywane znaczenie boskie, spontanicznie powstałe. „Zrodzony z lotosu” oznacza w swej naturze czysty, nie jak nieskazitelna dziewica, która nigdy się nie kochała i niczego nie przeżywała, lecz czysty doskonałością przekształcenia autentycznych, różnorodnych doświadczeń, mających swe korzenie w prawdziwym życiu. Jest centrum zjawisk, prawdziwą energią, przyjmowaniem tego, co się pojawia, wykorzystaniem i transformacją.
Lama Ole Nydahl

Potrzebujemy przyjaciół

Manfred Seegers
_________

Historyczny Budda Siakjamuni pokazał nam, że możliwe jest wyzwolenie od cierpienia i doświadczenie trwałego szczęścia. Aby osiągnąć ten stan, na początku każdej medytacji koncentrujemy się na Czterech Podstawowych Rozmyślaniach, które nakierowują nasz umysł na drogę prowadzącą do oświecenia.

37 Działań bodhisattwy

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże
_________

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże udziela wyjaśnień do tekstu Gjaltse Thogme Sangpy. Część 3. Jest to ostatnia z trzech części komentarza XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże do tego starożytnego tekstu.

Buddyzm przyszłości

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki wygłoszone w podróży po Polsce wiosną 2003 roku

Cytat

Budda
_________

Wewnątrz pojedynczego atomu
istnieje wiele wszechświatów
i wiele rzeczywistości wewnątrz jednego włosa.

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Część 4: Bardo stawania się

W 1992 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielił w Rödby w Danii szczegółowych wyjaśnień dotyczących czterech stanów bardo na podstawie dzieła „Zwierciadło świadomości" Tsele Natsok Randröl. Był on sławnym mistrzem linii Kagyu oraz Njingma żyjącym w XVII wieku i w swoich czasach uchodził za jednego z najbardziej wykształconych nauczycieli. Jest uważany za wcześniejszą inkarnację Dziamgona Kongtrula Rinpocze.

... jak mysz sparaliżowana widokiem węża ...

Andrzej Zaczyński
_________

W czasie pobytu w KIBI w 1996 roku mieliśmy niekiedy okazję spotkać się z Karmapą. Często były to spotkania niespodziewane i pojawiało się pytanie, jak właściwie zachowywać się wobec naszego młodego Szefa. Oto co na ten temat usłyszeliśmy w KIBI od Lamy Ole.