DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/wywiad/(offset)/80

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Jak to sie robi w Izraelu

Detlev Goebel
_________

Diamentowa Droga na ziemi świętej, rozmowa z Igalem, Urim i Ayą.

"Sporo piwa się piło ... i czerwonego wina"

Wywiad z Leszkiem Miśkiem Nadolskim
_________

O historii buddyzmu w Polsce i innych ważnych sprawach, przeprowadzony przez Rafała Żwirka.

Buddyzm na Wschodzie i na Zachodzie

Wywiad z XVII Gjalła Karmapą Taje Dordże
_________

Wywiad został przeprowadzony przez Caty Hartung i Tomka Lehnerta, w maju 2007 roku, w Karma Guen w Hiszpanii.

Wywiad z 17 Karmapą Thaje Dordje

Zsuzsa Koszegi
_________

luty 2001

Czy spotkałaś kiedyś dakinie?

Wywiad z Hannah Nydahl
_________

Rozmawiały Angelika Prenzel i Kerstin Seifert, 1995 rok

Jest tak wiele wspaniałych rzeczy, którymi można się dzielić!

_________

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem przeprowadzony przez Marka Rosińskiego

Nie wolno wam stać się nudziarzami

Wywiad z Lamą Ole i Caty Hartung
_________

Przeprowadzony podczas spotkania ośrodków w październiku 2007 roku w Brunszwiku.

Wybieram bycie szczęśliwą...

Magda Lipińska
_________

Z Zuzią Czapnik rozmawia Magda Lipińska.

Jest taki punkt na mapie

Wywiad z Lamą Ole, Caty i Tomkiem
_________

O Ośrodku Europejskim z nimi rozmawiał Tolek Sokołow

Pierwsza wizyta Karmapy na Zachodzie

Lama Ole Nydahl
_________

Wywiad przeprowadzony przez redakcję 'Buddhismus Heute'

Medytacja 16 Karmapy

Wywiad z Lamą Ole
_________

Dlaczego właśnie medytacja XVI Karmapy jest główną praktyką we wszystkich naszych ośrodkach? Co jest w niej szczególnego?

Lama Ole: Od 1970 roku, podczas naszych ostatnich trzech lat w Himalajach i później, Karmapa sam wielokrotnie obdarowywał nas tą medytacją. Podczas dwunastu lat, które spędziliśmy u jego boku, na każde prawie pożegnanie wręcza...

Ole przemycił wtedy przez granicę 15 osób z Polski

Tomek Lehnert
_________

Wywiad przeprowadzony przez Marka Rosińskiego

Więcej, lepiej, bardziej

Wojtek Tracewski
_________

Opowiada o magazynie Diamentowa Droga, wrzesień 2006

Nauczyciel podarowuje nam nas samych

_________

Wywiad z Karolem Ślęczkiem

O jeden krok dalej

Wywiad z XVII Karmapą Trinlej Taje Dordże
_________

Lato 2005

Karmapa Taje Dordże w Kalimpongu

Lama Tsultrimem Namgjalem i Jeszie
_________

W maju 1999 roku Wolf Mangler z Bazylei, w związku z wizytą XVII Karmapy Taje Dordże w Kalimpongu, miał okazję przeprowadzenia wywiadu z lamą Tsultrimem Namgjalem i Jeszie. Obaj towarzyszą XVII Karmapie i są jego pomocnikami. Lama Tsultrim Namgjal przez wiele lat był służącym XVI Karmapy. W wywiadzie drukowanym w jednym z wcześniejszych numerów Kagyu Life (Nr 5, wrzesień 1990) opowiadał o swoich wrażeniach z tego okresu. Kagyu Life przeprowadzało również wywiad z Jeszie (Nr 14, kwiecień 1994), wkrótce po pierwszym publicznym wystąpieniu Karmapy.

Nauki Buddy zawsze będą potrzebne

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem
_________

O przyszłości buddyzmu, „Buddhism Today”, Rosja 2005

Mam nadzieję, że tym razem wygrają

Lama ole Nydahl
_________

Wywiad przeprowadzony we wrześniu '99 roku przez Wojtka Tracewskiego

Dharma, ludzie, kultura

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem
_________

Podczas kursu poła w Stupkalnis na Litwie w 2008 roku.

Prawda absolutna i relatywna

Wywiad z Lamą Ole
_________

Przeprowadzony przez Kasię Białą w autobusie na trasie Warszawa – Wrocław 9 grudnia w 2004 roku