DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/wywiad/(offset)/80

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

O umyśle

_________

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w rodzinie Jego Świątobliwości XVI Karmapy i jest bratem Szamara Rinpocze. Otrzymał obszerne nauki od Karmapy, który podczas swej pierwszej wizyty na Zachodzie zostawił go tu jako swojego przedstawiciela. Od tego czasu Dzigme Rinpocze kieruje ośrodkiem w Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Będąc doskonałym organizatorem, Rinpocze jest także szanowanym nauczycielem. Wielu ludzi odniosło korzyści z jego głębokiej wiedzy, zrozumienia zachodniego stylu życia, praktycznej mądrości, ciepła i humoru.

Zawsze nam się udaje

Wywiad z Lamą Ole o Valhalli
_________

Przeprowadzony przez Marka Rosińskiego

Maniła

Wywiad z Szierabem Gjaltsenem Rinpocze
_________

Warszawa 2006

MACIE GODNOŚĆ

_________

Wywiad z Jego Świątobliwością XVI Karmapą, pochodzący z amerykańskiego czasopisma Dharmy "Densal".

Nieprzerwany przekaz autentycznych nauk

Wywiad z XVII Karmapą Taje Dordże
_________

Przeprowadzony w Ośrodku Europejskim w sierpniu 2008 roku

Wywiad z Khenpo Czodrakiem Rinpocze Virginia, lipiec 1995

Buddhism Today
_________

Buddhism Today Jaką funkcję pełni Rinpocze w K. I. B. I. (Karmapa International Buddhist Institute, Międzynarodowy Instytut Karmapy) i w Instytucie Nalanda?
Jego Świątobliwość XVI Karmapa uczynił mnie odpowiedzialnym za proces nauczania w Instytucie Nalanda, a także za nadzorowanie mnichów, którzy do niego uczęszczają.
Buddhism Today Jaki to rodzaj zwierzchnictwa?
Jest pewie...

Buddyzm na Wschodzie i na Zachodzie

Wywiad z Szamarem Rinpoche
_________

Wrześeń 2008 roku w Stanach Zjednoczonych.

Wywiad z Lobpynem Tseczu Rinpocze - Centrum Dharmy Buddy w Katmandu

_________

W obecnym 1995 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze poświęcił nową stupę w ośrodku w Wuppertalu. Udzielił nam wówczas wywiadu na temat swojego projektu w Katmandu. Powstaje tam dla jego uczniów ze Wschodu i Zachodu ośrodek, gdzie będą mogli studiować i praktykować Dharmę.

Widzę Czystą Krainę

Pytania zadane Lamie Ole
_________

Podczas kursu noworocznego w Pradze, w grudniu 2010.

Z powrotem do Rumteku

Kagyu Life
_________

Wywiad ze służącym Karmapy Jesze, młody Tybetańczyk, jest osobą towarzyszącą i służącym XVll Karmapy. Mieszka teraz u Karmapy w New Delhi.

Jesteśmy dla siebie mistrzami

Wywiad z Hannah Nydahl
_________

Przeprowadzony w Rodby 21 czerwca 2003 roku przez Matta Huddlestona.

To był najdłuższy dzień 2003 roku, a dla Hannah mocno wypełniony zajęciami. Dawała dziś wyjaśnienia do Guru Jogi VIII Karmapy, podczas rozmów indywidualnych odpowiadała na osobiste pytania, była obecna na pięknym ślubie czterech par i stoczyła prawdziwą bitwę, żeby uchwycić wciąż malejącą szansę zarezerwowania taniego lotu na następny etap podróży. Hannah była jednak tak dobra, żeby wśród tych wielu zajęć znaleźć trochę czasu i odpowiedzieć na nasze pytania.

Wywiad z Hannah Nydahl

Kagyu Life
_________

Wirginia, lipiec 1995Hannah Nydahl jest bardzo cenionym tłumaczem i interpretatorem filozofii buddyzmu tybetańskiego. Dzieli swój czas pomiędzy tłumaczenia lamów w Międzynarodowym Instytucle Buddyjsklm Kannapy w New Delhl w Indiach, udział w różnych projektach przekładu tekstów buddyjskich, organizowanie harmonogramów i wizyt wysokich Rinpocze oraz podróże z Lamą Ole.

Utrzymywanie przekazu to wasz obowiązek

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki zostały udzielone podczas spotkania ośrodków w Braunschweigu w 2009 r.

Muszę Wam podziękować. Gdy zaczynaliśmy z garstką hippisów, nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, co z tego się rozwinie – że powstanie coś tak wielkiego. Zaczynaliśmy z kilkoma przyjaciółmi w Oslo i Kopenhadze, a dziś ponosimy odpowiedzialność za nasze społeczeństwo. Jestem przeszczęśliwy, że zaszliśmy tak daleko, że tak bardzo się rozwinęliśmy.

Oto jesteśmy rozprzestrzeniającą się falą. Również inne buddyjskie szkoły w międzyczasie zaczęły podążać naszą drogą. Nie jesteśmy rozkoszą jedynie dla nas samych, lecz również dla wielu innych.

Wywiad z Topgą Yulgyalem Rinpocze

Kagyu Life
_________

K.I.B.I., grudzień 1994

Z Lamą Ole i Caty Hartung o książce Budda i śmierć

Praga 2010
_________

Śmierć nie należy do najprzyjemniejszych tematów. Dlaczego zdecydowałeś się napisać o niej książkę?

Lama Ole: Ponieważ posiadamy na ten temat szczególną wiedzę. Buddyzm tybetański dysponuje niezwykłą, psychologiczną wiedzą na temat procesu umierania i tego, co dzieje się po śmierci – kiedy umysł funkcjonuje bez materialnego ciała i od...

Wywiad z Kandro Rinpocze

Dharma Magazinei - Mirror
_________

Przeprowadzony przez "Dharma Magazinei - Mirror" w 1993 rokuKandro Rinpocze jest uważana za emanację Jeshe Tsogyal, główną partnerkę Guru Rinpocze. W swoim poprzednim życiu była znana jako "Wielka Dakini z Tsurpu". Była również żoną XVKarmapy, który w proroczym śnie otrzymał zalecenie poślubienia jej. Dakini przebywała głównie na odosobnieniach. Podczas inwazji chińskiej na Tybet musiała uciekać i schroniła się w Butanie. Tam też umarła. W swym obecnym życiu urodziła się jako córka Mindrolig Triczen Rinpocze, wielkiego lamy Ningmapy. Została rozpoznana przez XVI Karmapę i Dilgo Czientse Rinpocze. Początkowo została intronizowana w klasztorze swojego ojca, potem w Rumteku. Nosi imię Kandro Tsering Paldron Rinpocze. Poniższego wywiadu udzieliła "Dharma Magazine Mirror" w czasie wizyty w Europie w 1993 r.

Popycha nas cierpienie, ciągnie nas współczucie

Rozmowa z Klausem Kaltenbrunnerem
_________

Podczas podróży autobusem przez Syberii.

Ciało, mowa i umysł z buddyjskiej perspektywy poznawczej.

Wywiad z Jego Świątobliwością XVI Karmapą // DD6

_________

czasopismo Dharmy "Densal"

Jestem szczęściarzem

Rozmowa z Jakobem Sintchnigiem
_________

Katowice, listopad 2006 roku.

Wywiad z Lamą Ole Nydhalem na temat nowego Karmapy // DD8

Kagyu Life
_________

Gold Coast, Australia, 23 luty 1994 roku.