DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/wywiad/(offset)/60

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Dharma, ludzie, kultura

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem
_________

Podczas kursu poła w Stupkalnis na Litwie w 2008 roku.

Prawda absolutna i relatywna

Wywiad z Lamą Ole
_________

Przeprowadzony przez Kasię Białą w autobusie na trasie Warszawa – Wrocław 9 grudnia w 2004 roku

Dakini to żeńska zasada oświecenia

_________

Wywiad z Lamą Ole przeprowadzony przez Griszę Serebrianego i Wadima Mienszycha w pociągu, gdzieś między Irkuckiem, a Krasnojarskiem na Syberii.

Nic nie dzieje się bez przyczyny

Mipam Rinpocze
_________

Mipam Rinpocze urodził się w Tybecie, w 1949 roku. Gdy w 1959 roku, z powodu chińskiej okupacji, wielu Tybetańczyków zbiegło z Tybetu, Rinpocze ze względu na ciężki stan zdrowia uzyskał pozwolenie pozostania w swoim klasztorze Dziuniung Gompa. Spędził 13 lat na odosobnieniu, studiując buddyzm i medytując. Później pracował również przy odbudowie klasztoru. Gdy dostał wylewu, w 1994 roku opuścił Tybet, by się leczyć. Mipam Rinpocze jest uczonym i mistrzem szkoły Ningma i udziela nauk w tradycyjnym stylu. Jest ojcem XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże. Obecnie mieszka wraz z żoną – Majum – w buddyjskim ośrodku odosobnieniowym Karma Guen w Hiszpanii.

Buddyzm i moje myślenie zlały się w jedno

Żwirek rozmawia z Marcinkiem Barańskim
_________

Rozmawialiśmy w Stupa House w czerwcu 2005 r.

Poczułam się WOLNA

Marcin Mędrzecki i Michał Siwek
_________

Wywiad z Caty Hartung, przeprowadzony w sierpniu 1999 roku w Tenowicach.

Spotkanie XVII Karmapy Taje Dordże z przedstawicielami polskich ośrodków

_________

14 lipca 2009, Kuchary

Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, otworzył Marek Rosiński, który przedstawił Karmapie reprezentantów grup medytacyjnych, ośrodków miejskich i odosobnieniowych. Celem spotkania było krótkie pokazanie Karmapie jak pracujemy na co dzień, jak prowadzimy projekty po powrocie z pracy i równolegle mając rodziny.

Identyfikacja z nauczycielem

Wywiad z Lamą Ole
_________

Przeprowadzony przez Kasię Białą w autobusie na trasie Warszawa – Wrocław, 9 grudnia 2004 roku.

XVI Karmapa Randziung Rigpe Dordże

_________

Rozmowa z Lamą Tsultrimem Namgjalem, osobistym służącym XVI Karmapy przeprowadzona przez Hansa Emberta z ośrodka w Sztuttgarcie.

Dawać prawdziwe przykłady świętości

16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże
_________

Fragment ostatniego wywiadu J. Ś. 16. Karmapy Rangdziung Rigpi Dordże

Lama jest mądrzejszy od nas

Wojtek Tracewski
_________

Pytania i odpowiedzi. Warszawa, 28 grudnia 2004 roku.

Wywiad z Lamą Ole o sytuacji w Jugosławii

Marek Rosiński
_________

31 maja 1999 roku.

Zamiast ciebie są inni

17. Karmapa Trinley Taje Dordże
_________

Wywiad przeprowadzony przez Zsuzsę Koszegi w lutym 2001 roku

Wyspy idealizmu

Żwirek rozmawia z Piotrkiem Kaczmarkiem
_________

Rozmawialiśmy w styczniu 2005 w kuchni Stupa House. Ja piłem mleko, Piotrek jadł musli, była szósta rano.

Utrzymując świeżość nauk

_________

Lama Ole Nydahl o trzydziestu latach swojej aktywności nauczyciela Dharmy na Zachodzie. Wywiad ten został przeprowadzony przez Internet w kwietniu 1998 roku.

Cieszcie się zjawiskami ale nie pozwalajcie im się schwytać

Lama Ole Nydahl
_________

Pytania i odpowiedzi Lamy Ole zaczerpnięte z książki pt. „Bungee mądrości”

Przyszedłem, przyjąłem, rozpocząłem

Wywiad z Karolem Ślęczkiem
_________

Przeprowadzony przez Żwirka w Kucharach, latem 2002 roku.

Lama jest zwykłą osobą - wywiad z Lamą Ole

_________

Pyt Niektóre z krajów byłego Związku Radzieckiego, jak na przykład Buriacja czy Kałmucja, mają długą buddyjską tradycję i w związku z tym, stosunki między nauczycielem a uczniem reguluje wiele zasad, np. mistrz nie powinien zasiadać z uczniem przy jednym stole. Jaki jest twój pogląd na tradycję i nowoczesność w nauczaniu buddyzmu?
Lama Ole Myślę, że buddyzm jest tak wspaniały między i...

Sny i senne egzystencje

Lama Ole Nydahl
_________

Jawa, nasz zbiorowy sen, wydaje się nam bardziej rzeczywista, gdyż w jej obszarze używamy jednocześnie ciała, mowy i umysłu.

Studiowanie Dharmy

Ulla Unger-Göbel i Detlev Göbel
_________

wywiad z Hannah Nydahl