DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/wywiad/(offset)/40

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Stupa od kuchni

Florindą i Guido Czeija
_________

Salzburg, wrzesień 2011

Sądzisz, że budowa stupy w rezerwacie przyrody na Mnisiej Górze z katolicką historią jest niemożliwa? Zastanawiasz się jak zaczarować nieprzychylnych urzędników i konserwatorów? Przeczytaj jak mało aktywna sanga zbudowała Stupę Oświecenia, oddając całkowicie swoją prywatność i przechodząc przez serię niezwykłych zdarzeń.

Naszym domem jest oświecenie

Wywiad z Karolem Ślęczkiem
_________

Przeprowadzony w Glasgow oraz w samolocie z Glasgow do Londynu w maju 2006

„Nie ma nic bardziej czułego i wrażliwego niż przestrzeń, jest to najwyższy rodzaj współczucia. Umożliwia ona, by wszystko się wydarzało, nie zmusza niczego, aby szybciej się rozpuściło, nigdy nie stanowi przeszkody w czymkolwiek, utrzymuje wszystko w całości i przenika. Jest informacją i współczuciem. Jeżeli potrafimy jej doświadczać, widzimy, że jest to prawdziwe przeżycie, a nie tylko koncepcja. Oczywiście na początku jest to tylko pewien pogląd, ale jeśli próbujemy zawsze doświadczać przestrzeni zobaczymy, że oznacza ona absolutną wolność. Nie ma niczego bardziej ostatecznego i radosnego niż absolutna wolność.”

W medytacji stajemy się lamą

Karol Ślęczek
_________

Wywiad przeprowadzony w Ropkach podczas kursu VIII Karmapy

Dawa - malarz tanek

Wywiad z Dawą Ladipą
_________

... we wszystkich świątyniach, w których pracuję zawsze otaczają mnie buddowie i wydarza się coś szczególnego...

Rangdziung Dawa Ladipa jest znanym artystą w środowisku buddyjskim w Nepalu. Zasłynął jako malarz tanek i fresków linii Karma Kagyu. Reprezentuje styl malarski Diamentowej Drogi zwany Karma Gadri.

Uczył nas w bardzo zręczny sposób

Hannah Nydahl
_________

Opowiadanie o XVI Karmapie, Leverkusen 2005

Mnie i Ole łączy wiele wspólnych doświadczeń. Spotkaliśmy razem XVI Karmapę i razem praktykowaliśmy. Wydano też dwie książki opisujące naszą historię: „Buddowie dachu świata” i „Dosiadając tygrysa”. Tematem tego kursu jest postać XVI Karmapy i to jest bardzo dobra okazja, by mu jeszcze raz podziękować, bo on jest właściwie źródłem tego, co tu i teraz ze sobą dzielimy.

Utrzymując świeżość nauk

_________

Lama Ole Nydahl o trzydziestu latach swojej aktywności nauczyciela Dharmy na Zachodzie. Wywiad ten został przeprowadzony przez Internet w kwietniu 1998 roku.

Cieszcie się zjawiskami ale nie pozwalajcie im się schwytać

Lama Ole Nydahl
_________

Pytania i odpowiedzi Lamy Ole zaczerpnięte z książki pt. „Bungee mądrości”

Przyszedłem, przyjąłem, rozpocząłem

Wywiad z Karolem Ślęczkiem
_________

Przeprowadzony przez Żwirka w Kucharach, latem 2002 roku.

Lama jest zwykłą osobą - wywiad z Lamą Ole

_________

Pyt Niektóre z krajów byłego Związku Radzieckiego, jak na przykład Buriacja czy Kałmucja, mają długą buddyjską tradycję i w związku z tym, stosunki między nauczycielem a uczniem reguluje wiele zasad, np. mistrz nie powinien zasiadać z uczniem przy jednym stole. Jaki jest twój pogląd na tradycję i nowoczesność w nauczaniu buddyzmu?
Lama Ole Myślę, że buddyzm jest tak wspaniały między i...

Sny i senne egzystencje

Lama Ole Nydahl
_________

Jawa, nasz zbiorowy sen, wydaje się nam bardziej rzeczywista, gdyż w jej obszarze używamy jednocześnie ciała, mowy i umysłu.

Studiowanie Dharmy

Ulla Unger-Göbel i Detlev Göbel
_________

wywiad z Hannah Nydahl

Dakini to żeńska zasada oświecenia

_________

Wywiad z Lamą Ole przeprowadzony przez Griszę Serebrianego i Wadima Mienszycha w pociągu, gdzieś między Irkuckiem a Krasnojarskiem na Syberii.

Świat jest odbiciem naszego umysłu...

_________

z Lamą Ole o związkach partnerskich. Druga część rozmowy.

Wybieram bycie szczęśliwą...

_________

Z Zuzią Czapnik rozmawia Magda Lipińska

Jeśli nie chce się być ślepym trzeba nauczyć się patrzeć

_________

Wywiad z Kunzig Szamarem Rinpocze Dhagpo Kagyu Ling, Francja, 22 lipca 1996 roku

Pytania i odpowiedzi

Fragment nowej książki Lamy Ole
_________

Lamo Ole, powiedziałeś kiedyś, że istnieje praktyka mahamudry, którą opisałeś jako medytację „bez obiektu”. W medytacji na XVI Karmapę – w momencie kiedy trzy światła wpływają do nas – opis mówi, że otrzymujemy wtedy stan esencji Wielkiej Pieczęci. Jednocześnie towarzyszy temu jednak obiekt – trzy światła. Gdzie tkwi różnica? Co oznaczają...

Świat jest odbiciem naszego umysłu...

_________

z Lamą Ole o związkach partnerskich. Pierwsza część rozmowy.

Była otwartością przestrzeni

Wywiad z Tomkiem Lehnertem o Hannah Nydahl
_________

Przeprowadzony w Bartołtach i Zagórzanach we wrześniu 2010 przez Mirę Starobrzańską i Kasię Białą.

List Kunziga Szamara Rinpocze

Szamar Rinpocze
_________

Nawet jeśli goszczę tu tylko na krótko, jestem naprawdę szczęśliwy, mogąc się znów z wami spotkać, być z wami w tej szczególnej, wyjątkowej sytuacji, gdy Karmapa przygotowuje się do rozpoczęcia okresu odosobnienia.

O umyśle

_________

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w rodzinie Jego Świątobliwości XVI Karmapy i jest bratem Szamara Rinpocze. Otrzymał obszerne nauki od Karmapy, który podczas swej pierwszej wizyty na Zachodzie zostawił go tu jako swojego przedstawiciela. Od tego czasu Dzigme Rinpocze kieruje ośrodkiem w Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Będąc doskonałym organizatorem, Rinpocze jest także szanowanym nauczycielem. Wielu ludzi odniosło korzyści z jego głębokiej wiedzy, zrozumienia zachodniego stylu życia, praktycznej mądrości, ciepła i humoru.