DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/wywiad/(offset)/100

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Cieszcie się zjawiskami ale nie pozwalajcie im się schwytać

Lama Ole Nydahl
_________

Pytania i odpowiedzi Lamy Ole zaczerpnięte z książki pt. „Bungee mądrości”

Lama jest zwykłą osobą - wywiad z Lamą Ole

_________

Pyt Niektóre z krajów byłego Związku Radzieckiego, jak na przykład Buriacja czy Kałmucja, mają długą buddyjską tradycję i w związku z tym, stosunki między nauczycielem a uczniem reguluje wiele zasad, np. mistrz nie powinien zasiadać z uczniem przy jednym stole. Jaki jest twój pogląd na tradycję i nowoczesność w nauczaniu buddyzmu?
Lama Ole Myślę, że buddyzm jest tak wspaniały między i...

Sny i senne egzystencje

Lama Ole Nydahl
_________

Jawa, nasz zbiorowy sen, wydaje się nam bardziej rzeczywista, gdyż w jej obszarze używamy jednocześnie ciała, mowy i umysłu.

Studiowanie Dharmy

Ulla Unger-Göbel i Detlev Göbel
_________

wywiad z Hannah Nydahl

Dakini to żeńska zasada oświecenia

_________

Wywiad z Lamą Ole przeprowadzony przez Griszę Serebrianego i Wadima Mienszycha w pociągu, gdzieś między Irkuckiem a Krasnojarskiem na Syberii.

Świat jest odbiciem naszego umysłu...

_________

z Lamą Ole o związkach partnerskich. Druga część rozmowy.

Wybieram bycie szczęśliwą...

_________

Z Zuzią Czapnik rozmawia Magda Lipińska

Jeśli nie chce się być ślepym trzeba nauczyć się patrzeć

_________

Wywiad z Kunzig Szamarem Rinpocze Dhagpo Kagyu Ling, Francja, 22 lipca 1996 roku

Pytania i odpowiedzi

Fragment nowej książki Lamy Ole
_________

Lamo Ole, powiedziałeś kiedyś, że istnieje praktyka mahamudry, którą opisałeś jako medytację „bez obiektu”. W medytacji na XVI Karmapę – w momencie kiedy trzy światła wpływają do nas – opis mówi, że otrzymujemy wtedy stan esencji Wielkiej Pieczęci. Jednocześnie towarzyszy temu jednak obiekt – trzy światła. Gdzie tkwi różnica? Co oznaczają...

List Kunziga Szamara Rinpocze

Szamar Rinpocze
_________

Nawet jeśli goszczę tu tylko na krótko, jestem naprawdę szczęśliwy, mogąc się znów z wami spotkać, być z wami w tej szczególnej, wyjątkowej sytuacji, gdy Karmapa przygotowuje się do rozpoczęcia okresu odosobnienia.

Świat jest odbiciem naszego umysłu...

_________

z Lamą Ole o związkach partnerskich. Pierwsza część rozmowy.

Była otwartością przestrzeni

Wywiad z Tomkiem Lehnertem o Hannah Nydahl
_________

Przeprowadzony w Bartołtach i Zagórzanach we wrześniu 2010 przez Mirę Starobrzańską i Kasię Białą.

Maniła

Wywiad z Szierabem Gjaltsenem Rinpocze
_________

Warszawa 2006

O umyśle

_________

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w rodzinie Jego Świątobliwości XVI Karmapy i jest bratem Szamara Rinpocze. Otrzymał obszerne nauki od Karmapy, który podczas swej pierwszej wizyty na Zachodzie zostawił go tu jako swojego przedstawiciela. Od tego czasu Dzigme Rinpocze kieruje ośrodkiem w Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Będąc doskonałym organizatorem, Rinpocze jest także szanowanym nauczycielem. Wielu ludzi odniosło korzyści z jego głębokiej wiedzy, zrozumienia zachodniego stylu życia, praktycznej mądrości, ciepła i humoru.

Zawsze nam się udaje

Wywiad z Lamą Ole o Valhalli
_________

Przeprowadzony przez Marka Rosińskiego

MACIE GODNOŚĆ

_________

Wywiad z Jego Świątobliwością XVI Karmapą, pochodzący z amerykańskiego czasopisma Dharmy "Densal".

Nieprzerwany przekaz autentycznych nauk

Wywiad z XVII Karmapą Taje Dordże
_________

Przeprowadzony w Ośrodku Europejskim w sierpniu 2008 roku