DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/80

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu

Guru Rinpocze
_________

Królowie, ministrowie, mieszkańcy Tybetu
i prymitywnych krajów ościennych!

Stanowicie rasę demonów o czerwonych twarzach, którym brakuje współczucia i dobrej woli.
Po ojcach jesteście jak małpy pozbawione skromności i wstydu,
A po matkach jak nieczyste demonice, kłótliwe i wrogo nastawione do Dharmy.

Jesteście rasą brutaln...

Odosobnienia dystans do codzienności

Karola Schneider
_________

Pierwsze doświadczenia
Dokładnie pamiętam, jak dumna byłam z mojego pierwszego odosobnienia. Lama Ole i Hannah zabierali w owych czasach wiele osób na pielgrzymki, by pokazywać nam miejsca pobłogosławione przez wielkich mistrzów medytacji. Po pielgrzymce, która prowadziła przez Rumtek - klasztor XVI Karmapy- do Dardżylingu i Nepalu, miałam po raz pierwszy w życiu wykonać czterotygodniowe zamknięte odosobnienie - chciałam medytować wolna od zbyt wielu rozpraszających wrażeń.

List Lamy Ole

Lama Ole
_________

Treść listu, który został wysłany do gazet na całym świecie

Możesz cieszyć się radościami życia

Lena Leontiwa
_________

Krótka biografia Marpy

Marpa wszystko robił w stu procentach – czymkolwiek by się nie zajął, zawsze to kończył. Jeśli walczył, walczył do końca. Jeśli pił, pił na umór. Jeśli się uczył, uczył się aż do skutku.

Odosobnienia - koncentracja na pracy z umysłem

Wywiad z Lamą Ole i Hannah Nydahl
_________

W medytacji pracujemy z umysłem w skupiony sposób. Umysł sam w sobie jest podstawą naszych obecnych doświadczeń oraz oświecenia. Oświecenie oznacza, że rozpoznajemy prawdziwą naturę umysłu – stan całkowicie odmienny od naszego normalnego sposobu postrzegania świata. Praca z umysłem jest zatem używaniem skutecznych metod, dzięki którym usuwamy z niego zaciemnienia.

Brzmienie pustki

Mira Starobrzańska
_________

O symbolice dzwonka

Buddyjski język symboli używa czasami przedmiotów lub ozdób, reprezentujących tantrycznych partnerów, bo są one łatwiejsze do przedstawienia niż całe postaci męskich lub żeńskich buddów. Jeśli forma medytacyjna trzyma na przykład na sercu dzwonek i dordże – pewien rodzaj diamentowego berła – wyraża to zjednoczenie; jeżeli natomiast dzierży pod lewym ramieniem trójząb, symbolizuje to brakujący aspekt – męski lub żeński.
Lama Ole Nydahl, „Budda i miłość“

Faza budowania i spełniająca w praktyce jidama

Szangpa Rinpocze
_________

Najbardziej powszechną metodą w Diamentowej Drodze jest praktyka jidama. Obejmuje ona zarówno wyrażanie życzeń, w których prosimy buddów o pomoc w rozwoju, jak też tworzenie w umyśle wyobrażenia buddy zgodnie z przekazem. Mamy tu do czynienia z dwiema fazami: budowania oraz spełniającą. Cała procedura praktyki przypomina cykl życia – po narodzinach i osiągnięciu dojrzałości następują starość, śmierć i stan bardo.

Reczungpa - podobny księżycowi uczeń Milarepy

_________

Reczungpa urodził się w 1083 roku. Rodzice nadali mu imię Dordże Drak (Sława Wadżry). Kiedy miał pięć lat, stracił ojca, za którego brata wyszła następnie za mąż matka chłopca. Reczungpa był szczególnym i inteligentnym dzieckiem, co zarówno matka, jak i stryj starali się w nim jeszcze bardziej rozwijać. Miał świetną pamięć i potrafił z niej recytować wiele historii i nauk z Sutr. Dzięki te...

Guru joga

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

Guru to klejnot spełniający życzenia. Jest urzeczywistnieniem wszelkich doskonałych właściwości. Jest jak ojciec i matka ofiarowujący swą miłość w równym stopniu wszystkim istotom, jak wielka rzeka współczucia. Lama to góra wyrastająca ponad światowe troski, niewzruszona wiatrami emocji, to wielka deszczowa chmura łagodząca męczarnie namiętności.

Pieśń o rzeczach o które chodzi

Milarepa
_________

Kiedy Milarepa mieszkał w jaskini zwanej Twierdzą Wadżry Szarej Skały i pogłębiał swą praktykę, odnalazł go tam pewien tantryczny jogin z Kunthang i z głębokim zaufaniem zapytał:

Obserwowanie uczuć

Dzigme Rinpocze
_________

Nie rozwiniemy miłości i współczucia, jeżeli najpierw nie zrozumiemy sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Aby prawdziwa miłość i prawdziwe współczucie mogły powstać, niezbędny jest rzut oka na procesy związane z naszymi emocjami i na zakłócenia powstające w ich wyniku w naszym umyśle. Powinniśmy poświęcić trochę czasu na uświadomienie sobie, co tak naprawdę w pełni absorbuje nasz umysł. Tybetańskie słowo oznaczające „przeszkadzające uczucia" wskazuje na umysł, który jest nieustannie wzburzony. Nie chodzi tu o poszczególne uczucia pojawiające się w określonych chwilach, ale o wszystkie uczucia ze wszystkimi ich skutkami i konsekwencjami.

Wypowiedź Szamara Rinpocze

Szamar Rinpocze
_________

Wskazówki Szamara Rinpocze po ataku na Stany Zjednoczone Ameryki, 24 września 2001

Życie Gendyna Rinpocze

Mira Starobrzańska
_________

„Nie mam biografii i życiorysu – po prostu piję herbatę i jem tsampę”

Możemy bardzo dużo się od siebie nauczyć

Lama Ole Nydahl, Hannah Nydahl, Tomek Lehnert
_________

Międzynarodowy Buddyzm Diamentowej Drogi – wywiad z Hannah i Lamą Ole.

Tokio,16 luty 2005.

22 przejawienia Oświeconej Postawy

Gampopa
_________

Bodhiczitta jest jak ziemia, ponieważ pragnienie osiągnięcia oświecenia dla pożytku innych jest fundamentem wszystkich pozytywnych właściwości.
Jest jak złoto, ponieważ czysta motywacja pozostaje niezmienna aż do oświecenia.
Jest jak klejnot spełniający życzenia, ponieważ rezultat życzeń zostaje spełniony.
Jest jak słońce, ponieważ sama moc Oświeconej Post...

Doświadczenie to jest to

Ralph Bohn
_________

Część 3

Gdzie można znaleźć rodzynki? Czyli nauki i buddyzm w poszukiwaniu prawdy absolutnej

Nasze codzienne koncepcje i naukowe teorie mają ze sobą wiele wspólnego. Wynikają z doświadczeń i możemy dzięki nim przewidywać przyszłe wydarzenia, które z kolei potwierdzają prawdziwość jakiejś teorii lub też ją obalają. Z punktu widzenia logiki istnieje jednak wiele różnych teorii i koncepcji, które prowadzą do tych samych przepowiedni. A więc zasadniczo nie ma możliwości potwierdzenia jakiejkolwiek teorii w całości za pomocą doświadczenia. Czy to oznacza, że wszystkie koncepcje mają taką samą wartość? Czy też można wyróżnić mniej lub bardziej sensowne? Buddyzm udziela tu jednoznacznej odpowiedzi.

To jest zupełnie niesamowite

Tomek Lehnert
_________

Wykłady składające się na ten artykuł zostały wygłoszone w Sopocie 13 marca 2005 podczas kursu z Lamą Ole oraz w Londynie-Wandsworth 10 kwietnia 2005 r.

Drukpa Kunlej błogosławi obraz

_________

W Tybecie istnieje zwyczaj, iż świeżo wykonane dzieła sztuki zanosi się do lamy, który błogosławi je, posypując ryżem.

Bohater Marpa

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem
_________

Za każdym razem, kiedy mówisz o Marpie, nazywasz go bohaterem...

Lama Ole: Nazywam go bohaterem świadomie, ponieważ nieustraszoność jest tym aspektem jego pracy, o którym często się zapomina. Dzieje się tak, ponieważ instytucje monastyczne, które zajmowały się spisywaniem życiorysów wielkich nauczycieli, znały wiele słów dla opisów religijnego wy...

Guru Joga

Ulla i Detlev Göbel we współpracy z Lamą Ole i Caty
_________

Cytaty wielkich mistrzów o znaczeniu medytacji na Lamę