DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/80

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Najczystsza esencja ustnych instrukcji

Jesze Tsogjal
_________

Termy Guru Rinpocze

Mekhala i Kanakhala

Mira Starobrzańska
_________

Mekhala i Kanakhala były siostrami, które bogaty ojciec wydał za mąż za dwóch braci swego przyjaciela, kupca. Mężowie obu sióstr nie byli zadowoleni ze swoich żon; narzekali na nie, a ich opinie szybko rozniosły się po całej okolicy. Mekhala i Kanakhala były krytykowane w wiosce za każdym razem, kiedy się pojawiały.

Świadome umieranie

Lama Ole Nydahl
_________

Coraz lepsza marka

W czasach, gdy cały świat zewnętrznie próbuje naśladować sposób życia północnych Europejczyków, jednocześnie na wewnętrznym poziomie Zachód zbliża się do wschodniej mądrości. Wielu z tych, którym nie wystarcza tylko czyste myślenie lub tradycyjne propozycje wiary, szuka intensywnie dróg angażujących wszystkie ich możliwości - ścieżek którym można zaufać. Przykł...

Przemówienie XVII Karmapy Taje Dordże

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Celem tego spotkania jest rozwinięcie przyjaźni i zaufania pomiędzy naszymi duchowymi tradycjami, nie tylko tutaj i teraz w Londynie po ostatnich tragicznych wydarzeniach, ale zawsze i wszędzie. Wzajemny szacunek dla naszych tradycji i poglądów jest niezmiernie ważny i powinien być zbudowany na przyjaźni i zaufaniu.
Ten budynek jest najlepszym przykładem na to, co się może wydarzyć, g...

Postawa Wadżrajany czyli relacja nauczyciel-uczeń

Maggy Lehnert-Kossowski
_________

Na podstawie wykładów wygłoszonych podczas pierwszej trasy po Polsce, październik 2006

Nie ma praktyki wadżrajany bez oddania ucznia do nauczyciela – to jest w naszej szkole najważniejsze. Prawdziwe oddanie znaczy, że gdy nauczyciel pokazuje na konia i mówi, że to jest słoń, to nie potakujesz tylko widzisz słonia. A jeśli nauczyciel mówi: „Przepraszam, pomyliłem się to jest koń”, widzisz konia.

37 działań bodhisattwy

XVII Karmapa Trinej Taje Dordże
_________

XVII Karmapa Trinej Taje Dordże udziela wyjaśnień do tekstu Gjaltse Thogme Sangpy
Część 1

Gjaltse Thogme Sangpo, autor tekstu, urodził się w Tybecie, w 1925 roku. Z wielu nauk, których udzielił, te są najcenniejsze i najważniejsze, ponieważ dotyczą wszystkich praktyk, które wykonujemy chcąc zostać bodhisattwami. Tekst nosi tytuł „37 działań bodhisattwy”, ponieważ składa się z 37 wersów stanowiących główną część książki.

To jest zupełnie niesamowite

Tomek Lehnert
_________

Wykłady składające się na ten artykuł zostały wygłoszone w Sopocie 13 marca 2005 podczas kursu z Lamą Ole oraz w Londynie-Wandsworth 10 kwietnia 2005 r.

Drukpa Kunlej błogosławi obraz

_________

W Tybecie istnieje zwyczaj, iż świeżo wykonane dzieła sztuki zanosi się do lamy, który błogosławi je, posypując ryżem.

Mar­pa

_________

Część II

„Przyszli uczniowie Kagyu będą jak synowie lwów i ptaków garuda”
Marpa

Pieśń Mahamudry

Gendyn Rinpocze
_________

Szczęścia nie można odnaleźć dzięki woli
lub wzmożonemu wysiłkowi,
bo zawsze jest już obecne,
doskonałe i gotowe,
w rozluźnieniu i zaniechaniu.

Nie niepokój się, nie ma niczego do zrobienia.
Wszystko, co wydarza się w umyśle,
nie ma najmniejszego nawet znaczenia,
ponieważ nie jest rzeczywiste.
Nie chwytaj się teg...

Medytacja

Didi Rowek
_________

Medytacja oznacza w buddyzmie „spoczywanie bez wysiłku w tym, co jest". Ćwiczenie to prowadzi do rozpoznania stanu prawdy i daje rzeczywistą wiedzę o naturze umysłu i sposobach, w jaki się ona przejawia. Kontemplacja natomiast to głębokie przemyśliwanie, które umożliwia analizę zjawisk.

Linia Dalaj Lamów

Michael den Hoet
_________

Część I

Drzewo schronienia

Mira Starobrzańska
_________

Drzewo schronienia to symboliczne wizualne przedstawienie wszystkich sześciu aspektów Schronienia. Przyjęcie Schronienia jest aktem pełnego zaufania do jego obiektów, czyli Trzech Klejnotów – buddy, dharmy i sangi i Trzech Korzeni – lamy, jidama i strażnika. Aby łatwiej zrozumieć, czym są obiekty Schronienia, przedstawia się je symbolicznie jako elementy drzewa schronienia (tyb. Tsog szing).

"Stopniowa droga"

_________

Fragment "Drogocennej ozdoby wyzwolenia" Gampopy

Karmapa i cuda

Dzigme Rinpocze
_________

Wspomnienia Dzigme Rinpocze o XVI Karmapie Randziung Rigpi Dordże

Nauka a Buddyzm

Matt Huddleston
_________

Wykład wygłoszony w Budapeszcie

Ostatnio pojawił się nowy, ekscytujący temat: buddyzm i nauka. W przeciągu ostatnich lat ukazało się w czasopismach sporo artykułów na ten temat. Zostały one napisane przez osoby, które dzięki swojej pracy zauważają, że nauka zbliża się do buddyzmu. Chciałbym powiedzieć o tym parę słów. W buddyzmie często mówimy o poziomie relatywnym i absolutnym, ponieważ doświadczamy jednego świata, ale podejrzewamy, że jest on iluzją, pewnego rodzaju sztuczką.

Mandale - pola mocy buddów

Lama Ole Nydahl
_________

Słowo i zasada
Słowo „mandala” pochodzi z sanskrytu i oznacza „koło, krąg”. Tybetańczycy posługują się tu pojęciem „czilkhor”, gdzie „czil” znaczy centrum, a „khor” to jego otoczenie. W ten sposób opisujemy pełnię i wzajemną współzależność wszystkich zjawisk. Słowo to opisuje zarówno środek jakiegoś wydarzenia, jak też jego sąsiedztwo. Zasada ta działa wszędzie i na wszystkich poziomach: pojawia się dany obszar działania, dana energia, wydarzenie, wgląd czy świadoma wola i z tego powstaje świat.

Zrodzony z lotosu

Ulla Unger
_________

Kochające Oczy jest najbardziej znanym buddą w Himalajach. Po tybetańsku jego imię brzmi Czenrezig, w sanskrycie Avalokiteśvara, a jego chińska forma nazywa się Kuan Yin. Jest on wyrazem oświeconego współczucia naszej natury buddy.

Codziennosc jogina

Lama Ole Nydahl
_________

W Tybecie istniała pewna stara linia, zajmująca się przede wszystkim pudżami. Potem powstała inna, zupełnie nowa, koncentrująca się głównie na dyskusjach i studiowaniu nauk. Następna szkoła, która pojawiła się nieco później niż nasza, skupiała się przede wszystkim na naukowym aspekcie Dharmy i pisaniu ksiąg. Wreszcie nasza tradycja Kagyu, linia Ustnego Przekazu, zajmowała się głównie praktyką.

Sześć wyzwalających działań

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki o sześciu wyzwalających działaniach dotyczą naszej motywacji. Zawierają wskazówki, które można wykorzystać bezpośrednio w życiu. Jak wiecie, cel buddyzmu jest bardzo praktyczny, jego pogląd zaś niezwykle przejrzysty. Nikt nie osiąga oświecenia jedynie dzięki słuchaniu nauk. Trwałe rezultaty pochodzą z autentycznych doświadczeń, powodujących w nas rzeczywiste zmiany.