DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/80

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Inicjacje

Hannah Nydahl
_________

To wszystko nie jest tak mistyczne, jak by się mogło wydawać

Wojtek Tracewski
_________

Dokończenie

Może się zdarzyć, że po kilku latach nasz początkowy zapał do praktyki osłabnie - z powodu braku współczucia, zbyt wielkich oczekiwań wobec metod, zapomnienia o przemijaniu, dumy, ogólnego niezrozumienia nauk lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Kiedy minie już etap euforyczny, czasami przechodzi on w okres spadku motywacji i zbędnych wątpliwości. Nie wszyscy potrafią praktykować z tą samą wytrwałością i energią przez wiele lat - również dlatego, że w pewien sposób „walczymy na pierwszej linii".

Brama do Czystej Krainy

Gendyn Rinpocze
_________

Zapadanie w sen bardzo przypomina proces umierania. Właśnie dlatego tak ważne jest, byśmy - prócz praktykowania medytacji w stanie czuwania - pozostawali przytomni również zasypiając. Jeżeli z najwyższą koncentracją praktykujemy medytację, będziemy potrafili dostrzec zmiany zachodzące wówczas w naszym umyśle. Kiedy zapadamy w sen, biały męski element opada w postaci kropli z górnej części...

Zasada mandali

Lama Ole Nydahl
_________

List noworoczny, 24 grudnia 2011

Guru Joga - "Jedno, Które Urzeczywistnia Wszystko" // DD7

Diigo Khyentse Rinpocze
_________

fragment książki “The Wishfulfilling Jewel”

Jak rzeczywista jest rzeczywistaość?

Wolfgang Poier
_________

Artykuł został opracowany na podstawie wykładu wygłoszonego na spotkaniu specjalistów do spraw fizyki w Grazu, listopad 2004.

Znaczenie sangi

Wolfgang Poier
_________

Niedzielny poranek. Cała Europa śpi. Nagle głośny dzwonek telefonu przerywa poranny sen. „Będziecie na medytacji?”. „Tak, oczywiście”. Radość ze wspólnej medytacji przybliża jedną z funkcji sangi: nawet, jeżeli zabraknie motywacji, żeby włożyć energię w praktykę prowadzącą do oświecenia, sanga nam o tym przypomni.Istota sangi, buddyjskiej wspólnoty, nabiera szczególnego znaczenia, kiedy znajdujemy się setki kilometrów od naszego miejsca zamieszkania, udajemy się do buddyjskiego ośrodka Diamentowej Drogi w innym mieście i spontanicznie czujemy się jak w domu.

Karma nie jest żadną wielką sprawą

Dzigme Rinpocze
_________

Wykład o Czterech Rozmyślaniach, wygłoszony w Dhagpo Kagyu Ling w październiku 1997 roku.

Cztery podstawowe prawdy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Każdą praktykę Dharmy poprzedzają określone przygotowania, stanowiące solidną podstawę właściwej praktyki. Wyróżnia się dwa rodzaje tych przygotowań: zwyczajne i szczególne. „Cztery Rozmyślania odwracające umysł od samsary” należą do zwyczajnych praktyk wstępnych.

Produkowanie buddyzmu

Lama Ole Nydahl
_________

Chcemy przyczyniać się do rozwoju buddyzmu, a nie jedynie go konsumować. Chcemy, aby każdy z nas sam stał się świątynią. Chcemy, aby każdy z nas rozwinął zdolności przynoszenia prawdziwego pożytku innym. Zamiast fanatycznie wierzyć, dążymy do tego, aby każdy rozwinął swój potencjał i moc. Musicie zrozumieć, że powinniśmy być świadomi i każdego dnia wnosić swój wkład do buddyzmu.
Wy j...

Katłanga

Mira Starobrzańska
_________

Katłanga to wyobrażenie partnera – męskiego lub żeńskiego.
Jest swoistym uzupełnieniem brakujących właściwości, symbolizuje jedność mądrości i metod.

Bez rozluźnienia nie ma oświecenia...

Wojtek Tracewski
_________

...czyli etapy praktyki" Dokończenie

Lama Ole Nydahl
_________

Fragment wykładu z Krakowa, z października 2001 roku.

Naprawdę mamy powody do świętowania. I nie tylko my, ale cały obszar, który kiedyś był za żelazną kurtyną, dawny Układ Warszawski. Pamiętam jak Władysław Czapnik napisał mi, że pewnego dnia, gdy spojrzał rano w lustro zobaczył w nim tańczącą czerwoną damę. Natychmiast zainteresowało go, kim ona była.

Odpowiedzi Jogina

_________

Fragment następnej książki Lamy Ole.

Wydarzało się to po prostu spontanicznie

Dzigme Rinpocze
_________

Opowiadania o doświadczeniach z XVI Karmapą Rangdziung Rigpi Dordże. Nauki wygłoszone podczas kursu noworocznego w Hamburgu, 31 XII 2011

Madhjamika - Droga środka // DD7

Khenpo Czioedrak Thenpel
_________

Khenpo Czioedrak Thenpel otrzymał wykształcenie pod bezpośrednim kierunkiem J.Ś. Karmapy. Jest jednym z głównych nauczycieli klasztornego uniwersytetu Nalanda w Rumteku i “The Karmapa Intemational Buddhist Institute “ w New Delhi kierowanego przez Szamara Rinpocze

Siedmiopunktowy trening umysłu

Szierab Gjaltsen Rinpocze
_________

Nauki o bodhiczicie. Wykład w Warszawie we wrześniu 2006.

Motto: „Powinniśmy robić to, co przynosi pożytek innym, a pozbyć się tego, co przynosi innym cierpienie.”
Szantidewa

Na karuzeli życia

Joachim Feseck
_________

O dwunastu ogniwach współzależnego powstawania.

Ponadosobiste właściwości umysłu

Lama Ole Nydahl
_________

Budda przekazywał metody, które dawały możliwość identyfikowania się ze swoją własną oświeconą esencją. Przychodzili do niego ludzie o różnych zdolnościach, również tacy, którzy byli zdolni widzieć go nie jako osobę, lecz jako formę z energii i światła, swoje własne zwierciadło. Gdy pracował z formą, sam pojawiał się w kształtach z energii i światła podobnych do hologramów, które odpowiadały oświeconemu potencjałowi istot i wypromieniowywał z siebie formy, stanowiące klucz do tych właściwości.

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

W 1992 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielił w Rödby w Danii szczegółowych wyjaśnień dotyczących czterech stanów bardo na podstawie dzieła „Zwierciadło świadomości” Tsele Natsok Randröl. Był on sławnym mistrzem linii Kagyu oraz Njingma żyjącym w XVII wieku i w swoich czasach uchodził za jednego z najbardziej wykształconych nauczycieli. Jest uważany za wcześniejszą inkarnację Dziamgona Kongtrula Rinpocze.