DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/80

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

W kręgu buddyjskich kultur Azji Południowo-Wschodniej

Rafał Kowalczyk
_________

Część VIII

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Część 3: Bardo przejrzystego światła

W 1992 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielił w Rödby w Danii szczegółowych wyjaśnień dotyczących czterech stanów bardo na podstawie dzieła „Zwierciadło świadomości” Tsele Natsok Randröl. Był on sławnym mistrzem linii Kagyu oraz Njingma żyjącym w XVII wieku i w swoich czasach uchodził za jednego z najbardziej wykształconych nauczycieli. Jest uważany za wcześniejszą inkarnację Dziamgona Kongtrula Rinpocze.

Ktoś kto nie istnieje, mówi coś co nie istnieje, do kogoś kto nie istnieje

Wojtek Tracewski
_________

Część I

W buddyzmie chodzi o wolność. Zwykle staramy się zdobyć jedynie zewnętrzną wolność - od obcych armii, komunistów, żądnych władzy kościołów, trudnych, gniewnych ludzi itd. Chcemy być niezależni. Budda jednak zobaczył, że ważna jest również wewnętrzna wolność, ponieważ dopóki panują nad nami nasze wewnętrzne ograniczenia, nie jesteśmy naprawdę wolni.

Schronienie

Karola Schneider
_________

Każdy z nas pragnie szczęścia. Większość z nas szuka go w świecie zewnętrznym - w sławie, karierze, związkach partnerskich. Nie można zaprzeczyć, że rzeczy te sprawiają przyjemność, ale jako że wszystko, co uwarunkowane przemija, te źródła szczęścia są nietrwałe. Ten artykuł jest fragmentem wykładu wygłoszonego przez Karolę Schneider podczas kursu prowadzonego przez Lamę Ole Nydahla w San...

Jak środek błękitnego nieba

Dziamgon Kongtrul Rinpocze
_________

Fragment książki

O jeden krok dalej

Wywiad z XVII Karmapą Trinlej Taje Dordże
_________

Lato 2005

Czym jest Pustka?

Dorothea Deeg i Matthias Ostermann
_________

Mimo że jest ona często postrzegana jako nicość, albo pewien brak, w rzeczywistości nie jest czarną dziurą, lecz raczej pojemnikiem, który wszystko łączy, umożliwia i ogarnia. Jej istotą jest bezpośrednio powstający wgląd, doświadczeniem wibrująca radość, a wyrażeniem się aktywna miłość.
Lama Ole Nydahl

37 działań bodhisattwy

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże
_________

Jest to druga z trzech części komentarza XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże do tego starożytnego tekstu. Pierwsza część tych wyjaśnień ukazała się w DD 45 w 2009 roku.

Krótka Wskazówka

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże
_________

Wszystkie czujące istoty doświadczają męczącego i nie kończącego się cyklu narodzin i śmierci. Znajdują się też pod wpływem złudzeń umysłu. Wszystko zmienia się bezustannie. Nauki Buddy obejmują proste techniki medytacyjne uspokajające umysł. Sprawiają one, że staje się przejrzysty i promienny. Medytacja pozwala oczyścić nawykowe tendencje naszego umysłu. Dzięki niej uzyskujemy zdolność po...

O nas

Lama Ole Nydahl
_________

Ośrodek Europejski, lato 2009

Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że nasz rozwój jest naprawdę czymś wyjątkowym. Minęły całe stulecia zanim przekarmiono lwy na arenach Rzymu i chrześcijaństwo w końcu umocniło się na południu Europy, kolejnych pięćset lat musiało minąć, by to samo udało się wśród dzikich na północy naszego kontynentu. Trwało to długo i kosztowało wiele wysiłku. Jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób powstawały religie, zauważymy, że ich pierwsze grupy zawsze najpierw funkcjonowały jak swojego rodzaju firmy rodzinne.

Doświadczenia medytacyjne

Manfred Seegers
_________

Buddyzm w całej swej okazałości i złożoności dotarł do nas niedawno, dlatego też różnice między zachodnim i azjatyckim stylem myślenia oraz życia są bardzo zauważalne. Na Zachodzie myślimy głównie w sposób linearny, to znaczy od pewnego punktu wyjścia do ściśle określonego punktu końcowego. Najczęściej kierujemy naszą uwagę na konkretny cel. Sposób myślenia na Wschodzie jest raczej cyklicz...

Doświadczenie to jest to!

Ralph Bohn
_________

Część 2

Kłopoty z nieskończonością

Jaka jest relacja pomiędzy buddyzmem a naukowym sposobem myślenia? Czy oba te podejścia do zjawisk są przeciwstawne? Czy buddyzm i metoda naukowa nie dają się ze sobą pogodzić, tak jak ma to miejsce w przypadku religii i nauki? Czy też raczej mogą wspierać się nawzajem i pozytywnie na siebie wpływać? Wszystko wskazuje na to, że prawdziwe jest ostatnie zdanie.

12 ogniw współzależnego powstawania

Tadeusz Uchto
_________

Koło życia

Nauka o dwunastu ogniwach współzależnego powstawania jest jedną z podstawowych nauk Buddy. Wynikła bezpośrednio z jego wglądu - nie otrzymał jej od nikogo, nie została mu również objawiona. Osiągnął oświecenie i dostrzegł jakimi rzeczy są, jednocześnie zrozumiał też, dlaczego jeszcze nie potrafimy ich takimi zobaczyć. Ta nauka j...

XVI Gyalwa Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże
_________

Wyjaśnienia do medytacji Guru Jogi XVI Karmapy, zwanej „Sadzonkami Czterech Stanów Buddy” udzielone przez XVI Gyalwa Karmapę w ośrodku Wadżradhatu w USA, w 1980 roku.

Sześć reguł Tilopy

_________

NIE ROZPAMIĘTUJ
N I E M Y Ś L
NIE ZASTANAWIAJ SIĘ
NIE MEDYTUJ
NIE ANALIZUJ
POZOSTAW UMYSŁ
W NATURALNYM STANIE
NIE ROZPAMIĘTUJ
przeszłości. Jeśli pozostajesz w niej staje się to przyczyną dualistycznych myśli. Ponieważ teraźniejsza praktyka nie ma nic wspólnego z przeszłością, oznacza to: nie tkwij w tym, co minione.
NIE MYŚL
o teraźniejszoś...

Fragmenty Przewodnika na ścieżce bodhisattwy

Szantidewa
_________

X.

(…) W śpiewie ptaków i w szumie drzew, w blasku światła i w widoku nieba, oby wszystkie istoty, co do jednej, dostrzegły niezmienny dźwięk dharmy. vDopóki będzie istnieć przestrzeń, dopóki będą żyły czujące istoty, obym również i ja pozostał i rozpuszczał cierpienie tego świata.

III.

(̷...

Doświadczenie to jest to

Ralph Bohn
_________

Dlaczego wszystko jest inne niż się wydaje?

Dlaczego buddyzm pasuje do naukowo-technicznej kultury, takiej jak nasza? Dzieje się tak dlatego, że – pomimo wszystkich teorii rozwijanych przez naukę – trzymamy się doświadczenia. Zarówno buddyzm, jak i nauka ostatecznie odwołują się wyłącznie do doświadczenia, i dlatego naukowcy zmagają się z tymi samymi trudnościami, co my. Z drugiej strony w głowie każdego z nas kłębią się własne teorie. Nazywamy je niewinnie koncepcjami. I dlatego mamy te same problemy, co nauka. Buddyzm i nauka są naturalnymi sprzymierzeńcami na drodze do prawdy. I obie strony mogą się uczyć od siebie nawzajem.

O głębokiej wolności

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże
_________

Za każdym razem, gdy nie byliśmy w pełni na kogoś otwarci, nie czujemy się w pełni swobodnie.
Nawet jeśli o tym zapominamy, zawsze pozostaje jednak coś „w tyle” naszego umysłu, co sprawia, że nie czujemy się całkowicie lekko, nie jesteśmy w pełni rozluźnieni.

Relacje z innymi

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Jeśli powzięliśmy decyzję, by pomagać wszystkim istotom (czyli naszym dawnym matkom), powinniśmy do tego dążyć z determinacją, nie bojąc się trudności, które można napotkać. Trzeba w tym wytrwać, nie zmieniając obranego celu.

Przyjaźń jest podstawą całego naszego szczęścia

17 Karmapa Trinlej Taje Dordże
_________

„Poruszyła mnie wasza przyjaźń – wasze związki i szczerość. Utrzymujcie ją w sercach wraz ze zrozumieniem, że w buddyzmie zasadniczo chodzi właśnie o przyjaźń. Wszystko obraca się wokół zaufania, wokół związków w sandze. Także w naszym codziennym, światowym życiu przyjaźń jest podstawą całego naszego szczęścia. Możecie używać wszystkich doskonałych nauk przekazu Kagyu, żeby wyp...