DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/80

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Echo

_________

Nauka Patrula Rinpocze z komentarzem Dilgo Czientse Rinpocze

_________

Budda mówi, że wszystkie istoty chcą osiągnąć szczęście. Nie wszystkie jednak wiedzą, co zrobić, by nie tylko doświadczać przemijającego szczęścia, ale sprawić, żeby było trwałe.

Tsema - buddyjska nauka o postrzeganiu

Khenpo Czödrak Rinpocze
_________

"Nasza świadomość zajmuje się w większości przypadków postrzeganiem, którego obiekty w ogóle nie istnieją."

MĄDROŚĆ BUDDY

"Pramana jest sanskryckim słowem oznaczającym "właściwe" lub "dokładne postrzeganie. Używane jest ono do wyrażania takich pojęć jak "pierwotna świadomość lub "naturalna, świeża świadomość.
Dosłowne przetłu...

Budda i miłość

Lama Ole Nydahl
_________

Kolejny fragment książki.

W Niemczech książkę wydało wydawnictwo Knaur MensSana.
Na internetowej liście bestsellerów księgarskich niemieckiej telewizji ARD znalazła się ona na 10 pozycji.

Cztery ścieżki mądrego człowieka

Szamar Rinpocze
_________

Chcę się z wami podzielić tradycyjnymi naukami o tym, jak rozwijać właściwy osąd. Pomogą wam one w nabraniu zaufania do własnego zdrowego rozsądku, a także w unikaniu dezinformacji. Porady te mają zastosowanie zarówno w dharmie, jak i we wszystkich aspektach codziennego życia. Ufam, że wiele problemów współczesnego świata można by rozwiązać, gdyby ludzie używali tych wskazówek.

Stupy w Azji wschodniej i południowej

Ewa Preschern
_________

Stupa jest podstawowym symbolem w buddyzmie. Wyraża możliwość osiągnięcia stanu Buddy przez wszystkie istoty. Osiągając ten stan, możemy nieustraszeni spoczywać w tu i teraz, jednocześnie wykorzystując nasze życia dla pożytku swojego i wszystkich istot.

Medytacja Wielkiej Pieczęci

Szamar Rinpocze
_________

Wykorzystujemy
każdą trudną sytuację, robiąc z niej obiekt analizy i w końcu doświadczamy pustej, przejrzystej przytomności,
która pozostaje prawdziwą naturą naszego umysłu.

Cytat

X Karmapa Czojing Dordże
_________

Ci, którzy podejmą wysiłek, by osiągnąć oświecenie, zrealizują swój cel;
jest on wart tego wysiłku.
Nie wiem, o czym innym mógłbym jeszcze mówić.
Jakże w życiu, które jest jedynie przemijającym snem,
moglibyśmy mieć czas na robienie czegoś innego?

Nauczyciel i uczeń w buddyzmie

Lama Ole Nydahl
_________

Jak świadczą historyczne teksty i współczesne, zachodnie ośrodki buddyjskie, związek pomiędzy nauczycielem a uczniem stanowi bogaty surowiec potężnego rozwoju. Często jednak staje się też powodem pikantnych skandali. Rola nauczyciela rośnie wraz z ilością guzików, które uczeń pragnie przycisnąć.

Kunzig Szamar Rinpocze
_________

Termin pogląd oznacza prawidłowe zrozumienie ścieżki buddyjskiej. Medytacja jest rzeczywistą praktyką, działanie zaś jest dyscypliną konieczną do pozostawania na ścieżce. Pogląd jest bardzo głębokim przewodnikiem przy medytacji. Bez poprawnej znajomości nauk pojawia się wiele przeszkód wynikających z błędów w praktyce. Oczywiście jeśli nic nie wiecie o medytacji, nie rozpoznacie ich jako błędów.

Mira Starobrzańska
_________

Drigug (skt. kartrika) jest zakrzywionym nożem, który przedstawia półksiężyc i łapę lwa; przypomina nóż kolebkowy. Drigug jest znanym atrybutem dakiń, narzędziem ochraniającym z pełną mocą, odcinającym iluzję ego i zasłony wytworzone przez nie w umyśle. Ostrze mądrości przekształca złudzenie ego oraz związane z nim przeszkadzające emocje i fałsz, w oświecone właściwości umysłu.

O medytacji w siedmiu punktach

Künzig Szamar Rinpocze
_________

Celem medytacji jest urzeczywistnienie prawdziwej natury umysłu, osiągnięcie stanu buddy. Umysł jest źródłem zarówno naszego obecnego doświadczania uwarunkowanej rzeczywistości, jak też oświecenia. Oświecenie to urzeczywistnienie prawdziwej natury umysłu, w zwyczajnym życiu nie jesteśmy jej świadomi.
Jak należy rozumieć to, że wszystko jest przejawianiem się umysłu?
Obecnie doświ...

Czysta kraina Wielkiej Błogości

Manfred Seegers
_________

Różne poziomy praktyki Buddy Nieograniczonego Światła

Historyczny Budda Siakjamuni miał bardziej i mniej zdolnych uczniów. Chociaż zasadniczo nauczał jednej drogi do oświecenia, poszczególnych elementów jego nauk używano odpowiednio do możliwości uczniów. Nauki Buddy można podzielić na dwa „pojazdy”: sutr i tantr. O sutrach mówi się, że są „pojazdem przyczynowym” ponieważ przy pomocy zawartych w nich wskazówek buduje się przyczyny, dzięki którym można osiągnąć oświecenie. W tantrze, „pojeździe owocu”, identyfikujemy się z owocem praktyki, czy też różnymi aspektami oświecenia.

Po prostu praktykujmy

Lama Dzigme Rinpocze
_________

Nauki o medytacji

W Buddyzmie mówimy o trzech „janach”, czyli trzech „pojazdach”: hinajanie, mahajanie i wadżrajanie. Nie oznacza to, że są to trzy oddzielne kategorie praktyk. Ten podział oddaje raczej różnice w osobistej postawie praktykującego i jego indywidualnych zdolnościach. Wadżrajana oznacza w istocie zrozumienie umysłu.

Purba - rozetrzyj wrogów w pył

Mira Starobrzańska
_________

O symbolice purby

Purba (skt. kila, kilaka, kilkaja) to znana w rejonie Azji Wschodniej krótka broń ręczna wyrabiana ze skał meteorytów, stali lub brązu. Symbolizuje pokonywanie wszelkich przeszkód na drodze do oświecenia.

Strażnicy Dharmy

_________

Wywiad z XVII Karmapą Taje Dordże

Wywiad ten został przeprowadzony dla Diamentowej Drogi w Hamburgu, Kucharach i Kassel w czerwcu i lipcu 2004 roku przez Paulinę Czaję, Stevena Jamesa i Cristinę Ferrando, z pomocą Hannah, Caty i Tomka.

Utrzymywanie przekazu to wasz obowiązek

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki zostały udzielone podczas spotkania ośrodków w Braunschweigu w 2009 r.

Muszę Wam podziękować. Gdy zaczynaliśmy z garstką hippisów, nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, co z tego się rozwinie – że powstanie coś tak wielkiego. Zaczynaliśmy z kilkoma przyjaciółmi w Oslo i Kopenhadze, a dziś ponosimy odpowiedzialność za nasze społeczeństwo. Jestem przeszczęśliwy, że zaszliśmy tak daleko, że tak bardzo się rozwinęliśmy.

Oto jesteśmy rozprzestrzeniającą się falą. Również inne buddyjskie szkoły w międzyczasie zaczęły podążać naszą drogą. Nie jesteśmy rozkoszą jedynie dla nas samych, lecz również dla wielu innych.

_________

Gesze Ben wykonywał odosobnienie w górskiej grocie. Pokolenia joginów wyposażyły ją w proste drewniane drzwi, kamienny ołtarz i palenisko, pozostała jednak zwyczajną jaskinią, w której można było praktykować medytację w całkowitej samotności. Kiedy odosobnienie dobiegało końca, Geshe Ben dowiedział się, że jego sponsorzy przyjdą następnego dnia aby przynieść nowe zapasy i otrzymać błogosławieństwo. W oczekiwaniu gości uprzątnął i odkurzył całą jaskinię, a na ołtarzu pięknie poukładał różnorodne ofiary. Następnie odsunął się o krok i z zadowoleniem podziwiał swe dzieło.

Natura Buddy

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

"Czy moja medytacja jest dobra?"
"Kiedy w końcu uczynię jakieś postępy?"
"Nigdy nie osiągnę poziomu mojego duchowego mistrza..."
Błądząc w ten sposób pomiędzy nadzieją, a zwątpieniem, nasz umysł nigdy nie zaznaje spokoju.
W zależności od nastroju, jednego dnia będziemy praktykować intensywnie, a następnego wcale. Będziemy przywiązywać się d...

Lama Karma Wangczuk
_________

Kiedy cesarz Jung Lo spotkał V Karmapę Deszin Sziegpę, liczne cuda i znaki pojawiały się na niebie przez osiemnaście dni, w czasie których Karmapa udzielał publicznie nauk – znani chińscy malarze i kaligrafowie tamtych czasów opisali te wydarzenia w czterech głównych językach chińskiego imperium: mongolskim, mandaryńskim, tybetańskim i tureckim. W ten sposób powstała poniższa historia Czarnej Korony.