DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/60

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Część 4: Bardo stawania się

W 1992 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielił w Rödby w Danii szczegółowych wyjaśnień dotyczących czterech stanów bardo na podstawie dzieła „Zwierciadło świadomości" Tsele Natsok Randröl. Był on sławnym mistrzem linii Kagyu oraz Njingma żyjącym w XVII wieku i w swoich czasach uchodził za jednego z najbardziej wykształconych nauczycieli. Jest uważany za wcześniejszą inkarnację Dziamgona Kongtrula Rinpocze.

... jak mysz sparaliżowana widokiem węża ...

Andrzej Zaczyński
_________

W czasie pobytu w KIBI w 1996 roku mieliśmy niekiedy okazję spotkać się z Karmapą. Często były to spotkania niespodziewane i pojawiało się pytanie, jak właściwie zachowywać się wobec naszego młodego Szefa. Oto co na ten temat usłyszeliśmy w KIBI od Lamy Ole.

Droga Mahamudry Część pierwsza - Praktyki wstępne

Künzig Szamar Rinpocze
_________

Tekst ten został opracowany na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Rinpocze w K.I.B.I. w kwietniu 1994 roku.

Zrozumieć podstawowe nauki

Szangpa Rinpocze
_________

Nauki zostały wygłoszone przez Szangpę Rinpocze 3 maja 1995 r. z okazji święta oświecenia Buddy

Cztery przyczyny odrodzenia w Dełaczien

Szamar Rinpocze
_________

Wykład wygłoszony w Kassel, sierpień 2006

Od wielu lat sanga buddyjska prowadzona przez Lamę Ole z powodzeniem organizuje kursy „świadomego umierania”. Ja sam przyjechałem tu, do Kassel, po raz pierwszy w 1993 roku. Od tego czasu wielokrotnie odwiedzałem kursy odbywające się w tym miejscu. Praca Lamy Ole, Hannah i innych sprawiła, że na przestrzeni lat nieprzerwanie przekazywane były tu nauki. Dzięki nim wielu ludzi otrzymało możliwość praktykowania poła i innych metod dharmy. Bardzo mnie to cieszy. Fakt, że coś takiego może mieć miejsce, jest bardzo cenny – chciałbym podziękować Hannah i Lamie Ole za tę ogromnie ważną aktywność.

Stupy tybetańskie

Eva Preschern
_________

Stupy - pradawne symbole oświeconego umysłu – istnieją w buddyjskiej Azji od ponad dwóch i pół tysiąca lat. Biorą swój początek w Indiach, skąd buddyzm w ciągu stuleci rozprzestrzenił się na całą Azję. Tam, gdzie buddyzm zapuścił korzenie, zaczynano z czasem budować stupy, nazywane również czortenami, thupami, czajtiami, pagodami lub dagobami. Zgodnie z tą tradycją te fascynujące budowle wznosi się od połowy XX również na Zachodzie.

Dzierżawcy linii przekazu Kagyu

Patricia Schaffrick
_________

Linię przekazu porównać można do rzeki. Najpierw pojawia się źródło, a potem do owego głównego strumienia przyłączają się mniejsze i w końcu koryto rzeki staje się coraz szersze. Od czasu do czasu pojawiają się boczne odgałęzienia – zdarza się, że znikają, innym razem łączą się znowu z głównym nurtem. W ten sam sposób od epoki Buddy Siakjamuniego, nieprzerwanie do czasów XVII Karmapy kształtuje się żywy przekaz wyzwalających nauk o umyśle.

Nauczyciel jest podstawą wszystkiego

Lama Ole Nydahl
_________

Fragment wykładu, Warszawa, 28 marca 2010 roku.

Kilku z wielkich nauczycieli, a wśród nich Gampopa, zwykło mówić: „Kontakt z moimi naukami jest jak spotkanie mnie samego”. Nasza linia jest obecnie w podobnej sytuacji – upoważniam ludzi do uczenia i obserwuję, jak sobie radzą. Kiedy rozejrzymy się dokoła, zauważymy, że wszyscy chcą być szczęśliwi i uniknąć cierpienia, dlatego nasza praca ma takie znaczenie. Gdziekolwiek się nie pojawiamy, ludzie zauważają: „Nigdy nie spotkaliśmy tylu przyjaznych i szczęśliwych osób”. To znaczy, że nasza praca rzeczywiście działa. Oczywiście, przyciągamy najlepsze umysły, ale potrafimy również prowadzić je w stronę urzeczywistnienia ich potencjału.

Medytacja na współczucie

Szamar Rinpocze
_________

Ogólnie rzecz biorąc, gdy praktykujemy dharmę i wykonujemy pozytywne działania, napotykamy przeszkody i trudności

Cytat

Guru Rinpocze
_________

Przebywaj z tymi, dzięki którym rozwijają się twoje doskonałe właściwości.
Porzuć przyjaciół, którzy sprawiają, że rosną w siłę twoje wady.

Emocje

Lama Ole Nydahl
_________

Swobodna gra nieograniczonej przestrzeni przejawia się na zewnętrznym poziomie jako światy, zdarzenia albo istoty - jako obiekty, o których informują nas zmysły czy też badania naukowe. Na poziomie wewnętrznym są to myśli i uczucia, które nieustannie pojawiają się i zmieniają - rozpoznajemy je i rozwijamy, po czym powracają one do obszaru potencjalności, z którego się wyłoniły. Jednocześnie wszystkie dualistyczne sposoby myślenia oddzielają umysł od tego, co w nim powstaje i w ten sposób sprawiają, że nasze życie staje się pełne ograniczeń.

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Część 1: Bardo tego życia

W 1992 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielił w Rödby w Danii szczegółowych wyjaśnień dotyczących czterech stanów bardo na podstawie dzieła „Zwierciadło świadomości" Tsele Natsok Randröl. Był on sławnym mistrzem linii Kagyu oraz Njingma żyjącym w XVII wieku i w swoich czasach uchodził za jednego z najbardziej wykształconych nauczycieli. Jest uważany za wcześniejszą inkarnację Dziamgona Kongtrula Rinpocze.

Nauczyciel w buddyzmie Diamentowej Drogi

Manfred Maier
_________

W Diamentowej Drodze nauki są zawsze pełne mocy, ale wszystko zależy od związków. Jeżeli nie ma otwartości ucznia na nauczyciela, nauczyciel nie może przynieść uczniowi pożytku. Jest to tak jak z promieniami słońca, które nie mogą oświetlić wnętrza miseczki odwróconej do góry dnem.
Są dwie najważniejsze rzeczy, które czynią z kogoś kwalifikowanego nauczyciela Diamentowej Drogi. Pierws...

Poznanie umysłu jest jedynym celem - medytacja w życiu codziennym i na odosobnieniu

Lama Ole Nydahl
_________

Jedynym sensem każdej buddyjskiej praktyki jest uczynienie umysłu świeżym i pozbawionym wysiłku. Naturalnie zjednoczony ze wszystkim jest on sam w sobie pełen mądrości, radości i współczucia. Chodzi jeszcze o to, by z pomocą metod Buddy rozpoznać jego prawdziwą naturę. Możemy to osiągnąć dzięki trzem filarom Nauki: wystarczająco sprawdzonym wskazówkom, właściwym metodom pozwalającym doświa...

Budda i miłość

Lama Ole Nydahl
_________

Fragment książki Lamy Ole Nydahla

W Niemczech książkę wydało wydawnictwo Knaur MensSana. Na internetowej liście bestsellerów księgarskich telewizji ARD w Niemczech znalazła się ona na 10 pozycji.

Wszystko jest snem, dlatego wszystko jest możliwe

Lama Ole Nydahl
_________

Wykład z Berlina, wiosna 2007

Do Buddy po nauki przychodzili różni ludzie, łączyła ich jednak chęć wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Jeśli myślimy, że źródłem naszych problemów są inni – społeczeństwo czy też bóg o kiepskim poczuciu humoru – przynosi nam to emocjonalne ukojenie na jakiś czas (istnieje kilka systemów religijnych, które opierają się na tym sposobie myślenia). W buddyzmie zaczynamy od wzięcia odpowiedzialności za własną sytuację i staramy się zrozumieć, że to kim jesteśmy i jakie mamy ciało jest rezultatem tego, co robiliśmy, mówiliśmy i myśleliśmy od niemającego początku czasu. To jest punkt, w którym rozpoczyna się buddyzm – nie ma wiary czy przeznaczenia, z którymi nie możemy nic zrobić – wszystko, co jeszcze się nie wydarzyło może zostać zmienione.

Splątania

Ralf Bohn
_________

Fizyka kwantowa i buddyzm - doświadczenie to jest to!

Część 4

„Przestrzeń jest informacją” – w fizyce prawda ta przejawia się wyraźnie poprzez tak zwane cząstki splątane. Fizycy kwantowi badają je, żeby dowiedzieć się, czy teoria kwantowa daje pełny opis rzeczywistości. Zadając to pytanie, nauka dotarła do punktu, w którym fizyka i buddyzm już nie przedstawiają odmiennych wizji świata –ich opisy spotykają się i zaczynają się również splątywać.

Medytacja w życiu codziennym

Marcin Barański
_________

Na początku wykładu na temat medytacji opowiadam zwykle pewną historyjkę. Jest to opowieść o biznesmenach, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak lepiej wykorzystywać czas. Nie byli byle kim, więc chcieli czegoś wyjątkowego. Poszli zatem do pewnego profesora, który był znany ze swojej mądrości.

Oświecona odwaga

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

To doskonałe narzędzie, jakim jest cenne ludzkie ciało, samo w sobie również jest przemijającym zjawiskiem. Nikt nie wie kiedy, ani w jaki sposób, przyjdzie śmierć.

Religia a prawa człowieka

_________

Fragment listownej odpowiedzi Lamy Olego Nydahla na pytanie dziennikarza