DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/60

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

... jak mysz sparaliżowana widokiem węża ...

Andrzej Zaczyński
_________

W czasie pobytu w KIBI w 1996 roku mieliśmy niekiedy okazję spotkać się z Karmapą. Często były to spotkania niespodziewane i pojawiało się pytanie, jak właściwie zachowywać się wobec naszego młodego Szefa. Oto co na ten temat usłyszeliśmy w KIBI od Lamy Ole.

Droga Mahamudry Część pierwsza - Praktyki wstępne

Künzig Szamar Rinpocze
_________

Tekst ten został opracowany na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Rinpocze w K.I.B.I. w kwietniu 1994 roku.

Zrozumieć podstawowe nauki

Szangpa Rinpocze
_________

Nauki zostały wygłoszone przez Szangpę Rinpocze 3 maja 1995 r. z okazji święta oświecenia Buddy

Cztery przyczyny odrodzenia w Dełaczien

Szamar Rinpocze
_________

Wykład wygłoszony w Kassel, sierpień 2006

Od wielu lat sanga buddyjska prowadzona przez Lamę Ole z powodzeniem organizuje kursy „świadomego umierania”. Ja sam przyjechałem tu, do Kassel, po raz pierwszy w 1993 roku. Od tego czasu wielokrotnie odwiedzałem kursy odbywające się w tym miejscu. Praca Lamy Ole, Hannah i innych sprawiła, że na przestrzeni lat nieprzerwanie przekazywane były tu nauki. Dzięki nim wielu ludzi otrzymało możliwość praktykowania poła i innych metod dharmy. Bardzo mnie to cieszy. Fakt, że coś takiego może mieć miejsce, jest bardzo cenny – chciałbym podziękować Hannah i Lamie Ole za tę ogromnie ważną aktywność.

Otwartość pełna mocy - O symbolice lotosu

Mira Starobrzańska
_________

Lotos (skt. padma, kamala; tyb. padma) jest symbolem absolutnej czystości; wyrasta z ciemnych bagien, ale pozostaje niesplamiony i niezanieczyszczony błotem. Nasiono lotosu wyrasta więc nie z ziemskiej gleby, lecz z wody i dlatego jest mu przypisywane znaczenie boskie, spontanicznie powstałe. „Zrodzony z lotosu” oznacza w swej naturze czysty, nie jak nieskazitelna dziewica, która nigdy się nie kochała i niczego nie przeżywała, lecz czysty doskonałością przekształcenia autentycznych, różnorodnych doświadczeń, mających swe korzenie w prawdziwym życiu. Jest centrum zjawisk, prawdziwą energią, przyjmowaniem tego, co się pojawia, wykorzystaniem i transformacją.
Lama Ole Nydahl

Dzierżawcy linii przekazu Kagyu

Patricia Schaffrick
_________

Linię przekazu porównać można do rzeki. Najpierw pojawia się źródło, a potem do owego głównego strumienia przyłączają się mniejsze i w końcu koryto rzeki staje się coraz szersze. Od czasu do czasu pojawiają się boczne odgałęzienia – zdarza się, że znikają, innym razem łączą się znowu z głównym nurtem. W ten sam sposób od epoki Buddy Siakjamuniego, nieprzerwanie do czasów XVII Karmapy kształtuje się żywy przekaz wyzwalających nauk o umyśle.

Nauczyciel jest podstawą wszystkiego

Lama Ole Nydahl
_________

Fragment wykładu, Warszawa, 28 marca 2010 roku.

Kilku z wielkich nauczycieli, a wśród nich Gampopa, zwykło mówić: „Kontakt z moimi naukami jest jak spotkanie mnie samego”. Nasza linia jest obecnie w podobnej sytuacji – upoważniam ludzi do uczenia i obserwuję, jak sobie radzą. Kiedy rozejrzymy się dokoła, zauważymy, że wszyscy chcą być szczęśliwi i uniknąć cierpienia, dlatego nasza praca ma takie znaczenie. Gdziekolwiek się nie pojawiamy, ludzie zauważają: „Nigdy nie spotkaliśmy tylu przyjaznych i szczęśliwych osób”. To znaczy, że nasza praca rzeczywiście działa. Oczywiście, przyciągamy najlepsze umysły, ale potrafimy również prowadzić je w stronę urzeczywistnienia ich potencjału.

Medytacja na współczucie

Szamar Rinpocze
_________

Ogólnie rzecz biorąc, gdy praktykujemy dharmę i wykonujemy pozytywne działania, napotykamy przeszkody i trudności

Cytat

Guru Rinpocze
_________

Przebywaj z tymi, dzięki którym rozwijają się twoje doskonałe właściwości.
Porzuć przyjaciół, którzy sprawiają, że rosną w siłę twoje wady.

Emocje

Lama Ole Nydahl
_________

Swobodna gra nieograniczonej przestrzeni przejawia się na zewnętrznym poziomie jako światy, zdarzenia albo istoty - jako obiekty, o których informują nas zmysły czy też badania naukowe. Na poziomie wewnętrznym są to myśli i uczucia, które nieustannie pojawiają się i zmieniają - rozpoznajemy je i rozwijamy, po czym powracają one do obszaru potencjalności, z którego się wyłoniły. Jednocześnie wszystkie dualistyczne sposoby myślenia oddzielają umysł od tego, co w nim powstaje i w ten sposób sprawiają, że nasze życie staje się pełne ograniczeń.

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Część 1: Bardo tego życia

W 1992 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielił w Rödby w Danii szczegółowych wyjaśnień dotyczących czterech stanów bardo na podstawie dzieła „Zwierciadło świadomości" Tsele Natsok Randröl. Był on sławnym mistrzem linii Kagyu oraz Njingma żyjącym w XVII wieku i w swoich czasach uchodził za jednego z najbardziej wykształconych nauczycieli. Jest uważany za wcześniejszą inkarnację Dziamgona Kongtrula Rinpocze.

Nauczyciel w buddyzmie Diamentowej Drogi

Manfred Maier
_________

W Diamentowej Drodze nauki są zawsze pełne mocy, ale wszystko zależy od związków. Jeżeli nie ma otwartości ucznia na nauczyciela, nauczyciel nie może przynieść uczniowi pożytku. Jest to tak jak z promieniami słońca, które nie mogą oświetlić wnętrza miseczki odwróconej do góry dnem.
Są dwie najważniejsze rzeczy, które czynią z kogoś kwalifikowanego nauczyciela Diamentowej Drogi. Pierws...

Poznanie umysłu jest jedynym celem - medytacja w życiu codziennym i na odosobnieniu

Lama Ole Nydahl
_________

Jedynym sensem każdej buddyjskiej praktyki jest uczynienie umysłu świeżym i pozbawionym wysiłku. Naturalnie zjednoczony ze wszystkim jest on sam w sobie pełen mądrości, radości i współczucia. Chodzi jeszcze o to, by z pomocą metod Buddy rozpoznać jego prawdziwą naturę. Możemy to osiągnąć dzięki trzem filarom Nauki: wystarczająco sprawdzonym wskazówkom, właściwym metodom pozwalającym doświa...

Budda i miłość

Lama Ole Nydahl
_________

Fragment książki Lamy Ole Nydahla

W Niemczech książkę wydało wydawnictwo Knaur MensSana. Na internetowej liście bestsellerów księgarskich telewizji ARD w Niemczech znalazła się ona na 10 pozycji.

Wszystko jest snem, dlatego wszystko jest możliwe

Lama Ole Nydahl
_________

Wykład z Berlina, wiosna 2007

Do Buddy po nauki przychodzili różni ludzie, łączyła ich jednak chęć wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Jeśli myślimy, że źródłem naszych problemów są inni – społeczeństwo czy też bóg o kiepskim poczuciu humoru – przynosi nam to emocjonalne ukojenie na jakiś czas (istnieje kilka systemów religijnych, które opierają się na tym sposobie myślenia). W buddyzmie zaczynamy od wzięcia odpowiedzialności za własną sytuację i staramy się zrozumieć, że to kim jesteśmy i jakie mamy ciało jest rezultatem tego, co robiliśmy, mówiliśmy i myśleliśmy od niemającego początku czasu. To jest punkt, w którym rozpoczyna się buddyzm – nie ma wiary czy przeznaczenia, z którymi nie możemy nic zrobić – wszystko, co jeszcze się nie wydarzyło może zostać zmienione.

Stupy tybetańskie

Eva Preschern
_________

Stupy - pradawne symbole oświeconego umysłu – istnieją w buddyjskiej Azji od ponad dwóch i pół tysiąca lat. Biorą swój początek w Indiach, skąd buddyzm w ciągu stuleci rozprzestrzenił się na całą Azję. Tam, gdzie buddyzm zapuścił korzenie, zaczynano z czasem budować stupy, nazywane również czortenami, thupami, czajtiami, pagodami lub dagobami. Zgodnie z tą tradycją te fascynujące budowle wznosi się od połowy XX również na Zachodzie.

Medytacja w życiu codziennym

Marcin Barański
_________

Na początku wykładu na temat medytacji opowiadam zwykle pewną historyjkę. Jest to opowieść o biznesmenach, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak lepiej wykorzystywać czas. Nie byli byle kim, więc chcieli czegoś wyjątkowego. Poszli zatem do pewnego profesora, który był znany ze swojej mądrości.

Oświecona odwaga

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

To doskonałe narzędzie, jakim jest cenne ludzkie ciało, samo w sobie również jest przemijającym zjawiskiem. Nikt nie wie kiedy, ani w jaki sposób, przyjdzie śmierć.

Religia a prawa człowieka

_________

Fragment listownej odpowiedzi Lamy Olego Nydahla na pytanie dziennikarza

Zasady i kanony sztuki tybetańskiej

Ewa Preschern
_________

Cześć II

Tanki, posążki, stupy

Tybetańskie tanki spełniały dwie funkcje. W starym Tybecie tylko arystokracja i osoby należące do wspólnot klasztornych potrafiły czytać i pisać. Z tego powodu tanki przedstawiają treści buddyjskie za pomocą obrazów – np. historię życia Buddy.