DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/60

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Współczujące działanie

16 Karmapa
_________

Tybetańskie nauki dharmy opierają się na buddyzmie mahajany. W Tybecie mamy do czynienia ze szczególną jego tradycją. Wiele wieków temu indyjscy mahasiddhowie zebrali samą esencję nauk Buddy, która później została przeniesiona do Tybetu. Aż do dziś studiuje się je na uniwersytetach. Przynoszą też one prawdziwe skutki dzięki praktyce. To pewne, że wszyscy możecie skosztować owocu, jakim jest stan buddy.

Cytat

Jeszie Tsogjal
_________

Wszystkie zjawiska są iluzjami
pojawiającymi się w umyśle.
Jak można bać się własnych wyobrażeń?
To nic innego jak przejawianie się
spontanicznej gry przejrzystego światła.
Nie ma więc powodu do niepokoju.

Oblicza umysłu

Szamar Rinpocze
_________

Kto stworzył świat? Skąd się wzięło życie? Co jest przyczyną cierpienia, jak można się go pozbyć i być szczęśliwym? Ludzie myślący, w odróżnieniu od tych, którym wystarcza życie w niewiedzy, zadawali sobie podobne pytania od początku istnienia rodzaju ludzkiego. Na przestrzeni wielu stuleci znajdowano na nie najróżniejsze odpowiedzi, które zbliżały się w większym lub mniejszym stopniu do prawdy nauczanej przez Buddę Siakjamuniego.

Współczesna fizyka, a buddyzm

Rene Staritzbichler
_________

Część 1

Buddyjskie cywilizacje VII-XII wieku na terenie obecnego Dalekiego Wschodu Rosji

Aleksandra Tretjakowa
_________

Część 1

Rosja przez całą swoją historię była państwem wieloetnicznym i wielojęzycznym, w którym mieszały się różne kultury, narody i religie. Wraz z rosnącą liczbą odkryć geograficznych, tendencje te były coraz silniejsze. Dlatego określenie „Rosjanin” budzi często uśmiech na ustach naszych rodaków, ponieważ nie są oni w stanie zidentyfikować wszystkich składników swojego genetycznego koktajlu.

Dała Drakpa

_________

Slynna tybetańska historia o posiadaczu worka pelnego mąki, który długo zastanawiał się, co powinien z nim zrobić i czynił w związku z tym wiele wspaniałych planów na przyszłość. Jednak w tym samym czasie mysz przegryzła sznur na którym wisiał worek, ten spadł i zabił Dala Drakpę. Historia ta jest często opowiadana, by pokazać, że nie powinno się zaniedbywać praktyki z powodu snucia planów...

Rdzeń nauk Wielkiej Doskonałości

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

Codzienna praktyka to po prostu rozwijanie całkowitej akceptacji i otwarcia się na wszelkie sytuacje i emocje oraz na ludzi, doświadczanie wszystkiego w pełni, bez mentalnych uprzedzeń i blokad. Utrzymując taką postawę nigdy nie będziemy się zamykać w sobie i koncentrować na własnym „ja”. To uwolni olbrzymią energię, którą zwykle ograniczają nasze mentalne uniki i nawykowa ucie...

Medytacja 16 Karmapy

Wywiad z Lamą Ole
_________

Dlaczego właśnie medytacja XVI Karmapy jest główną praktyką we wszystkich naszych ośrodkach? Co jest w niej szczególnego?

Lama Ole: Od 1970 roku, podczas naszych ostatnich trzech lat w Himalajach i później, Karmapa sam wielokrotnie obdarowywał nas tą medytacją. Podczas dwunastu lat, które spędziliśmy u jego boku, na każde prawie pożegnanie wręcza...

Dwa oblicza umysłu

Dzigme Rinpocze
_________

Jeżeli chcemy rozwinąć prawdziwą miłość i współczucie, musimy najpierw zrozumieć sytuację, w której się znajdujemy. Przyjrzeć się zachodzącym w nas procesom emocjonalnym i przeszkodom pojawiającym się w naszym umyśle. Powinniśmy spokojnie stawać się świadomi tego, czym zajmuje się umysł. Tybetański termin określający „przeszkadzające emocje” odnosi się do umysłu, który jest ciągle niespokojny. Nie chodzi tu o stan, w którym przeżywamy jedno uczucie w danym momencie, lecz o wszelkie emocje wraz z wszystkimi ich skutkami i konsekwencjami.

Lama jako źródło błogosławieństwa

Dziamgon Kongtrul Rinpocze
_________

Nauki Buddy podzielić można na ścieżkę sutr i ścieżkę tantr. Ścieżka sutr opiera się na przyczynach, natomiast ścieżka tantr koncentruje się na owocu. Zadaniem obu tych ścieżek jest uwolnienie nas od dualistycznego sposobu postrzegania i w rezultacie doprowadzenie do wyzwolenia.

Medytacja w codziennym źyciu

Dzigme Rinpocze
_________

Dzisiaj mówić będziemy o tym, w jaki sposób można medytować w codziennym życiu. Większość z nas jest ustawicznie bardzo zajęta. Nasze życie jest w dzisiejszych czasach dosyć rozproszone. Ale jeśli ciało jest zajęte wieloma aktywnościami, nie oznacza to, że umysł nie może być pełen spokoju, że kiedy coś robimy, nie może on zachować uważności.

Nie ma prywatnych stanów umysłu

Karol Ślęczek
_________

Część II

Nie powinniśmy więc oceniać nawet najprzyjemniejszych doznań, ani czynić względem nich żadnych zabiegów. Jeżeli przychodzą, to dobrze, a jeśli odchodzą, to też dobrze. Nasz umysł powinien pozostać wobec nich całkowicie neutralny.

Cytat

Gampopa
_________

Poza umysłem nie ma żadnych zjawisk

Współczesna fizyka, a buddyzm

Rene Staritzbichler
_________

Część 2

Życie jest krótkie

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki o medytacji, Kuchary 27-30.07.00
Część 1

... podobnie jak ptaki przecinają niebo ...

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

"By zdobyć wyżynę niestworzonej natury umysłu, musimy dotrzeć do Ąródła naszych myśli. W przeciwnym razie jedna myśl spowoduje, że pojawi się następna, druga da początek trzeciej i tak bez końca. Jesteśmy ciągle atakowani przez wspomnienia z przeszłości i rozpraszani przez oczekiwanie tego co ma przynieść przyszłość. W ten sposób tracimy jakąkolwiek świadomość teraĄniejszości.
To...

4 podstawowe rozmyślania z perspektywy astrofizyka

Blakesley Burkhart
_________

Na początku każdej medytacji buddyjskiej Diamentowej Drogi uspokajamy umysł i pozwalamy przepływać myślom i uczuciom, nie oceniając ich. Potem koncentrujemy się na czterech podstawowych rozmyślaniach, które kierują umysł ku jego szczytowym osiągnięciom. Te rozmyślania to: cenne możliwości w tym życiu; nietrwałość wszystkiego, co złożone; przyczyna i skutek; motywacja do pracy z umysłem. Choć zwykle łączymy je z początkiem medytacji, są one niezwykle istotne w naszym codziennym doświadczeniu, włącznie z odkryciami i pracą naukową. Jaki pożytek mogą przynieść buddyście na ścieżce do wyzwolenia oraz naukowcowi dążącemu do wiedzy? Co by było, gdybyśmy spojrzeli na te cztery rozmyślania oczami naukowca?

Świat jest po prostu światem spełniajacym życzenia.

Lama Ole Nydahl
_________

Kielce 1995

Uczył nas w bardzo zręczny sposób

Hannah Nydahl
_________

Opowiadanie o XVI Karmapie, Leverkusen 2005

Mnie i Ole łączy wiele wspólnych doświadczeń. Spotkaliśmy razem XVI Karmapę i razem praktykowaliśmy. Wydano też dwie książki opisujące naszą historię: „Buddowie dachu świata” i „Dosiadając tygrysa”. Tematem tego kursu jest postać XVI Karmapy i to jest bardzo dobra okazja, by mu jeszcze raz podziękować, bo on jest właściwie źródłem tego, co tu i teraz ze sobą dzielimy.

Linia dharmy

Künzig Szamar Rinpocze
_________

Możliwość praktykowania w linii Karma Kagyu jest czymś bardzo cennym i szczególnym. Najpierw Tybetańczyk Marpa otrzymał przekaz tej tradycji od Naropy i przeniósł go z Indii do Tybetu. Stworzył w ten sposób podstawę, dzięki której linia mogła się tam rozwijać. Pierwszym mistrzem, który otrzymał przekaz Kagyu w Tybecie, był Milarepa. Od tamtej pory linia Kagyu dotarła do niemal wszystkich zakątków świata i wszędzie jest ceniona i szanowana. Jej nauki rozprzestrzeniają się dzięki aktywności wysokich nauczycieli.