DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/20

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Budda i miłość

Lama Ole Nydahl
_________

Kolejny fragment książki.

W Niemczech książkę wydało wydawnictwo Knaur MensSana.
Na internetowej liście bestsellerów księgarskich niemieckiej telewizji ARD znalazła się ona na 10 pozycji.

Faza budowania i faza spełniająca w medytacji

Szierab Gjaltsen Rinpocze
_________

Nauki Szieraba Gjaltsena Rinpocze wygłoszone podczas kursu w Tenovicach, lato 2008

Faza budowania i faza spełniająca są w medytacji niezbędne. Można je traktować jako korzeń rozwoju w Diamentowej Drodze. Cykliczna egzystencja to nieustanne rodzenie się i umieranie – coś zostaje stworzone, a potem ulega zniszczeniu. Wymienione dwie fazy medytacji są pewnym antidotum, które może oczyścić nawyki związane z etapami narodzin i śmierci. Cykliczna egzystencja obejmuje dwa aspekty Czterech Szlachetnych Prawd – prawdę o cierpieniu i prawdę o przyczynie cierpienia. Jeżeli chcemy wyłamać się z cyklu istnienia i rozpuścić cierpienie wraz z jego źródłem oraz osiągnąć stan buddy, będziemy potrzebowali podstawy dla naszej ścieżki. Metoda dwóch faz jest właśnie takim środkiem.

Cytat

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Niezależnie od tego,
czy nasza egzystencja
jest dobra czy zła,
jest ona skutkiem
naszych działań

Sanga

Lama Ole Nydahl
_________

Oświecenie po tybetańsku to „songdzie”, co oznacza „oczyszczony i w pełni dojrzały”. To określenie stanu, który zdecydowanie najlepiej osiąga się pod dobrym przewodnictwem, w radosnej atmosferze zaufania, przy użyciu właściwych narzędzi dla ciała, mowy i umysłu. Budda, pozostający ostatecznym schronieniem, oraz jego 84 000 nauk (których odpowiednie fragmenty stanowi...

Schronienie

Lama Ole Nydahl
_________

Z wykładu Lamy Ole w Oslo, październik 2010

Przez cały czas przyjmujemy w czymś schronienie, bez względu na to, czy uświadamiamy sobie ten fakt, czy nie. Przyjmujemy schronienie w pieniądzach, przyjaciołach, partiach politycznych, zdrowej żywności, ładnych domach, pociągających partnerach, w przeróżnych sprawach. Bezustannie szukamy czegoś, co może podnieść jakość naszego życia, na różne sposoby sprawić, że poczujemy się lepiej.

Brama do czystej krainy

Gendyn Rinpocze
_________

Zapadanie w sen bardzo przypomina proces umierania. Właśnie dlatego tak ważne jest, byśmy – prócz praktykowania medytacji w stanie czuwania – pozostawali przytomni również zasypiając. Jeżeli z najwyższą koncentracją praktykujemy medytację, będziemy potrafili dostrzec zmiany zachodzące wówczas w naszym umyśle. Kiedy zapadamy w sen, biały męski element opada w postaci kropli z górnej części ciała do naszego serca, a żeński, czerwony, unosi się na ten poziom z dołu. Gdy następuje połączenie obu esencji, natychmiast tracimy przytomność i wtedy właśnie stajemy się świadomi tego, że zasypiamy.

Lama Ole
_________

Najdrożsi uczniowie i przyjaciele na całym świecie!

Rzeczywiście mamy co świętować. Dzięki wzajemnemu zaufaniu i bliskiej współpracy rok 2001 przyniósł wielki sukces. Na całym świecie nasz rozwój postępował naprzód, a wszechstronnie rozwijające się ośrodki buddyzmu Diamentowej Drogi wzbogaciły najwyższymi naukami Buddy życie tysięcy ludzi.

Echo

_________

Nauka Patrula Rinpocze z komentarzem Dilgo Czientse Rinpocze

_________

Budda mówi, że wszystkie istoty chcą osiągnąć szczęście. Nie wszystkie jednak wiedzą, co zrobić, by nie tylko doświadczać przemijającego szczęścia, ale sprawić, żeby było trwałe.

Tsema - buddyjska nauka o postrzeganiu

Khenpo Czödrak Rinpocze
_________

"Nasza świadomość zajmuje się w większości przypadków postrzeganiem, którego obiekty w ogóle nie istnieją."

MĄDROŚĆ BUDDY

"Pramana jest sanskryckim słowem oznaczającym "właściwe" lub "dokładne postrzeganie. Używane jest ono do wyrażania takich pojęć jak "pierwotna świadomość lub "naturalna, świeża świadomość.
Dosłowne przetłu...

Czysta kraina Wielkiej Błogości

Manfred Seegers
_________

Różne poziomy praktyki Buddy Nieograniczonego Światła

Historyczny Budda Siakjamuni miał bardziej i mniej zdolnych uczniów. Chociaż zasadniczo nauczał jednej drogi do oświecenia, poszczególnych elementów jego nauk używano odpowiednio do możliwości uczniów. Nauki Buddy można podzielić na dwa „pojazdy”: sutr i tantr. O sutrach mówi się, że są „pojazdem przyczynowym” ponieważ przy pomocy zawartych w nich wskazówek buduje się przyczyny, dzięki którym można osiągnąć oświecenie. W tantrze, „pojeździe owocu”, identyfikujemy się z owocem praktyki, czy też różnymi aspektami oświecenia.

Cztery ścieżki mądrego człowieka

Szamar Rinpocze
_________

Chcę się z wami podzielić tradycyjnymi naukami o tym, jak rozwijać właściwy osąd. Pomogą wam one w nabraniu zaufania do własnego zdrowego rozsądku, a także w unikaniu dezinformacji. Porady te mają zastosowanie zarówno w dharmie, jak i we wszystkich aspektach codziennego życia. Ufam, że wiele problemów współczesnego świata można by rozwiązać, gdyby ludzie używali tych wskazówek.

Stupy w Azji wschodniej i południowej

Ewa Preschern
_________

Stupa jest podstawowym symbolem w buddyzmie. Wyraża możliwość osiągnięcia stanu Buddy przez wszystkie istoty. Osiągając ten stan, możemy nieustraszeni spoczywać w tu i teraz, jednocześnie wykorzystując nasze życia dla pożytku swojego i wszystkich istot.

Medytacja Wielkiej Pieczęci

Szamar Rinpocze
_________

Wykorzystujemy
każdą trudną sytuację, robiąc z niej obiekt analizy i w końcu doświadczamy pustej, przejrzystej przytomności,
która pozostaje prawdziwą naturą naszego umysłu.

Cytat

X Karmapa Czojing Dordże
_________

Ci, którzy podejmą wysiłek, by osiągnąć oświecenie, zrealizują swój cel;
jest on wart tego wysiłku.
Nie wiem, o czym innym mógłbym jeszcze mówić.
Jakże w życiu, które jest jedynie przemijającym snem,
moglibyśmy mieć czas na robienie czegoś innego?

Nauczyciel i uczeń w buddyzmie

Lama Ole Nydahl
_________

Jak świadczą historyczne teksty i współczesne, zachodnie ośrodki buddyjskie, związek pomiędzy nauczycielem a uczniem stanowi bogaty surowiec potężnego rozwoju. Często jednak staje się też powodem pikantnych skandali. Rola nauczyciela rośnie wraz z ilością guzików, które uczeń pragnie przycisnąć.

Kunzig Szamar Rinpocze
_________

Termin pogląd oznacza prawidłowe zrozumienie ścieżki buddyjskiej. Medytacja jest rzeczywistą praktyką, działanie zaś jest dyscypliną konieczną do pozostawania na ścieżce. Pogląd jest bardzo głębokim przewodnikiem przy medytacji. Bez poprawnej znajomości nauk pojawia się wiele przeszkód wynikających z błędów w praktyce. Oczywiście jeśli nic nie wiecie o medytacji, nie rozpoznacie ich jako błędów.

Mira Starobrzańska
_________

Drigug (skt. kartrika) jest zakrzywionym nożem, który przedstawia półksiężyc i łapę lwa; przypomina nóż kolebkowy. Drigug jest znanym atrybutem dakiń, narzędziem ochraniającym z pełną mocą, odcinającym iluzję ego i zasłony wytworzone przez nie w umyśle. Ostrze mądrości przekształca złudzenie ego oraz związane z nim przeszkadzające emocje i fałsz, w oświecone właściwości umysłu.

O medytacji w siedmiu punktach

Künzig Szamar Rinpocze
_________

Celem medytacji jest urzeczywistnienie prawdziwej natury umysłu, osiągnięcie stanu buddy. Umysł jest źródłem zarówno naszego obecnego doświadczania uwarunkowanej rzeczywistości, jak też oświecenia. Oświecenie to urzeczywistnienie prawdziwej natury umysłu, w zwyczajnym życiu nie jesteśmy jej świadomi.
Jak należy rozumieć to, że wszystko jest przejawianiem się umysłu?
Obecnie doświ...

Mały palec Buddy czyli o mądrości i współczuciu

Manfred Kessler
_________

Celem buddyjskiej praktyki jest oświecenie. Każdy buddysta chce osiągnąć ten stan. Wiemy, że jest to możliwe, bo udało się to historycznemu Buddzie około dwa i pół tysiąca lat temu. Budda chciał, żeby ludzie – którzy przychodzili do niego prosząc o wskazówki i rady jak lepiej żyć – za pomocą jego metod także urzeczywistnili ten stan umysłu.