DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/20

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Strażnicy Dharmy

_________

Wywiad z XVII Karmapą Taje Dordże

Wywiad ten został przeprowadzony dla Diamentowej Drogi w Hamburgu, Kucharach i Kassel w czerwcu i lipcu 2004 roku przez Paulinę Czaję, Stevena Jamesa i Cristinę Ferrando, z pomocą Hannah, Caty i Tomka.

Utrzymywanie przekazu to wasz obowiązek

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki zostały udzielone podczas spotkania ośrodków w Braunschweigu w 2009 r.

Muszę Wam podziękować. Gdy zaczynaliśmy z garstką hippisów, nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, co z tego się rozwinie – że powstanie coś tak wielkiego. Zaczynaliśmy z kilkoma przyjaciółmi w Oslo i Kopenhadze, a dziś ponosimy odpowiedzialność za nasze społeczeństwo. Jestem przeszczęśliwy, że zaszliśmy tak daleko, że tak bardzo się rozwinęliśmy.

Oto jesteśmy rozprzestrzeniającą się falą. Również inne buddyjskie szkoły w międzyczasie zaczęły podążać naszą drogą. Nie jesteśmy rozkoszą jedynie dla nas samych, lecz również dla wielu innych.

_________

Gesze Ben wykonywał odosobnienie w górskiej grocie. Pokolenia joginów wyposażyły ją w proste drewniane drzwi, kamienny ołtarz i palenisko, pozostała jednak zwyczajną jaskinią, w której można było praktykować medytację w całkowitej samotności. Kiedy odosobnienie dobiegało końca, Geshe Ben dowiedział się, że jego sponsorzy przyjdą następnego dnia aby przynieść nowe zapasy i otrzymać błogosławieństwo. W oczekiwaniu gości uprzątnął i odkurzył całą jaskinię, a na ołtarzu pięknie poukładał różnorodne ofiary. Następnie odsunął się o krok i z zadowoleniem podziwiał swe dzieło.

Natura Buddy

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

"Czy moja medytacja jest dobra?"
"Kiedy w końcu uczynię jakieś postępy?"
"Nigdy nie osiągnę poziomu mojego duchowego mistrza..."
Błądząc w ten sposób pomiędzy nadzieją, a zwątpieniem, nasz umysł nigdy nie zaznaje spokoju.
W zależności od nastroju, jednego dnia będziemy praktykować intensywnie, a następnego wcale. Będziemy przywiązywać się d...

Lama Karma Wangczuk
_________

Kiedy cesarz Jung Lo spotkał V Karmapę Deszin Sziegpę, liczne cuda i znaki pojawiały się na niebie przez osiemnaście dni, w czasie których Karmapa udzielał publicznie nauk – znani chińscy malarze i kaligrafowie tamtych czasów opisali te wydarzenia w czterech głównych językach chińskiego imperium: mongolskim, mandaryńskim, tybetańskim i tureckim. W ten sposób powstała poniższa historia Czarnej Korony.

Mały palec Buddy czyli o mądrości i współczuciu

Manfred Kessler
_________

Celem buddyjskiej praktyki jest oświecenie. Każdy buddysta chce osiągnąć ten stan. Wiemy, że jest to możliwe, bo udało się to historycznemu Buddzie około dwa i pół tysiąca lat temu. Budda chciał, żeby ludzie – którzy przychodzili do niego prosząc o wskazówki i rady jak lepiej żyć – za pomocą jego metod także urzeczywistnili ten stan umysłu.

Po prostu praktykujmy

Lama Dzigme Rinpocze
_________

Nauki o medytacji

W Buddyzmie mówimy o trzech „janach”, czyli trzech „pojazdach”: hinajanie, mahajanie i wadżrajanie. Nie oznacza to, że są to trzy oddzielne kategorie praktyk. Ten podział oddaje raczej różnice w osobistej postawie praktykującego i jego indywidualnych zdolnościach. Wadżrajana oznacza w istocie zrozumienie umysłu.

Czy buddyzm tybetański może coś dać zachodowi?

Na podstawie: Dharma Dhrishti Journal
_________

Dzongsar Khjentse Rinpocze na łamach Dharma Dhrishti Journal komentuje artykuł „Czy buddyzm tybetański może coś dać Zachodowi“. Jak przyznaje Rinpocze, lektura wywołała w nim reakcję obronną. Wczytując się jednak w tekst listu okazało się, że wnosi on ciekawe spostrzeżenia.

Moc życzeń

_________

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem

Wywiad został przeprowadzony przeprowadzony
przez Mirę Starobrzańską w RŅdby w Danii
i w Karma Berczien Ling w Grecji, latem 2004.

Budda i śmierć

Lama Ole Nydahl
_________

Pierwszy rozdział nowej książki Lamy Ole Nydahla, „Budda i śmierć”

Pogląd, medytacja, działanie

Kunzig Szamar Rinpocze
_________

Termin pogląd oznacza prawidłowe zrozumienie ścieżki buddyjskiej. Medytacja jest rzeczywistą praktyką, działanie zaś jest dyscypliną konieczną do pozostawania na ścieżce. Pogląd jest bardzo głębokim przewodnikiem przy medytacji. Bez poprawnej znajomości nauk pojawia się wiele przeszkód wynikających z błędów w praktyce. Oczywiście jeśli nic nie wiecie o medytacji, nie rozpoznacie ich jako b...

Hannah Nydahl
_________

To wszystko nie jest tak mistyczne, jak by się mogło wydawać

Jeżeli podzielimy nauki Buddy na sutry i tantry, to wtedy sutry są tym, co zwykle nazywamy Drogą Bodhisattwy, a tantra jest Diamentową Drogą. Nauki te są ze sobą ściśle związane. W Diamentowej Drodze praktykujemy z motywacją bodhisattwy, czyli po to, żeby osiągnąć oświecenie dla pożytku wszystkich istot. Natomiast metody, których używamy, określamy mianem tantry. Jedną z tych metod są właśnie inicjacje.

Mira Starobrzańska
_________

Jest narzędziem służącym do liczenia, używanym przez buddystów praktykujących medytację.

Symbolika buddyzmu tybetańskiego. Część pierwsza.

Lama Ole Nydahl
_________

Wykład wygłoszony w San Francisco, listopad 1995.

Czternaście Głównych Błędów, Przez Które Łamie Się Samaja Wadżrajany // DD7

_________

l. Fizyczne Lub Werbalne Szkodzenie Swojemu Mistrzowi Wadżry Lub Żywienie o Nim Biednych Poglądów:
Mistrz Wadżry to ten szczególny nauczyciel, od którego praktykujący otrzymuje przekazy mocy, wyjaśnienia o praktykach medytacji Wadżrajany i istotne wskazówki dotyczące faktycznego znaczenia tych praktyk.
Poniższe wyjaśnienia dotyczą łamania samaja poprzez szkodzenie Mistrzowi Wadżr...

Symbole w podarowaniu mandali

Pit Waigelt
_________

Po rozpoczęciu praktyki medytacyjnej świeżo upieczony buddysta w krótkim czasie zabiera się za cztery części podstawowych praktyk, nyndro. Nasz „początkujący” umysł można opisać porównując go do starego domu, w którym od dziesięcioleci nikt nie mieszkał: połamane graty, kurz, brud, pajęczyny i wszelkiego rodzaju niepożądane żyjątka...

Czerwona Mądrość

Lama Ole Nydahl
_________

Wyjaśnienia udzielone w czasie oglądania jednej z tanek tej dakini.

Czerwona Mądrość (skt. Wadżrawarahi, tyb. Dordże Pamo) jest formą medytacyjną, którą wielokrotnie starałem się wam pokazać na kursach. Nie potrafiłem jednak nigdy zręcznie naśladować jej krągłości, ruchu bioder itd. Forma jest czerwona, naga, przezroczysta i uczyniona z cienkiej warstwy światła.

O Medytacji Karmapy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Imię Karmapa oznacza: aktywność wszystkich buddów i wskazuje, że ucieleśnia on aktywność wszystkich buddów oraz jest wyrazem ich najwyższej mądrości. Tak naprawdę mówienie na temat aktywności ciała, mowy i umysłu Karmapy jest niemożliwe, ponieważ wykracza ona poza wszystko, co można ująć w słowa. Karmapa jest wypromieniowaniem buddy Kochające Oczy. Być może słyszeliście, że Dalajlama także jest emanacją Czenreziga. Może nas to dziwić, że dwie osoby jednocześnie są wypromieniowaniem jednego bodhisattwy, ale aktywność buddy wyrażać się może na nieograniczoną ilość sposobów, istnieją też niezliczone emanacje buddów i bodhisattwów. Poza tym mówi się, że Karmapa jest nieoddzielny od Guru Rinpocze.

Dawać prawdziwe przykłady świętości

16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże
_________

Fragment ostatniego wywiadu J. Ś. 16. Karmapy Rangdziung Rigpi Dordże

Natura Buddy

Gerd Boll
_________

Kuchary 20.08.2003 Część II