DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/120

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Poznanie umysłu jest jedynym celem - medytacja w życiu codziennym i na odosobnieniu

Lama Ole Nydahl
_________

Jedynym sensem każdej buddyjskiej praktyki jest uczynienie umysłu świeżym i bezwysiłkowym. Naturalnie zjednoczony ze wszystkim, jest on sam w sobie pełen mądrości, radości i współczucia. Chodzi jeszcze o to, żeby z pomocą metod Buddy rozpoznać jego prawdziwą naturę. Możemy to osiągnąć dzięki trzem filarom Nauk: wystarczająco sprawdzonym wskazówkom; właściwym metodom pomagającym doświadczyć tego, co zrozumieliśmy i przyjęliśmy jako prawdziwe; oraz obietnicom dzięki którym umocnimy to, co osiągnęliśmy.

Sześć wyzwalających działań

Lama Ole Nydahl
_________

Nauki o sześciu wyzwalających działaniach dotyczą naszej motywacji. Zawierają wskazówki, które można wykorzystać bezpośrednio w życiu. Jak wiecie, cel buddyzmu jest bardzo praktyczny, jego pogląd zaś niezwykle przejrzysty. Nikt nie osiąga oświecenia jedynie dzięki słuchaniu nauk. Trwałe rezultaty pochodzą z autentycznych doświadczeń, powodujących w nas rzeczywiste zmiany.

Moja siłą napędową są przyjaciele

Wywiad z Lamą Ole
_________

Wywiad został przeprowadzony podczas „Szalonego Wieczoru” przez Mirę Starobrzańską i Wojtka Tracewskiego, w towarzystwie wielu przyjaciół, podczas kursu VIII Karmapy w Ośrodku Europejskim we wrześniu 2009.

Bez rozluźnienia nie ma oświecenia, czyli etapy praktyki

Wojtek Tracewski
_________

Część I

Dharma jest bardzo bogata. Budda podał tak wiele wyjaśnień i wskazówek, że i tak nie jesteśmy w stanie praktykować ich wszystkich. Na szczęście nie jest to potrzebne - nauki są różne, niektóre są bardziej teoretyczne, inne bardziej praktyczne, jedne mają znaczenie pomocnicze, a inne są absolutnie niezbędne, ponieważ bez nich nie wydarzy się żaden prawdziwy rozwój. W buddyzmie nie chodzi o wiedzę na jakiś temat, tylko o bezpośrednie doświadczenie całkowitej wolności i trwałej radości. Dlatego spośród wszystkich nauk najważniejsze są te, które dotyczą bezpośrednio naszego życia, które naprawdę się w nim wydarzają i sprawiają, że krok po kroku postępujemy naprzód. Jak więc zaczyna się i rozwija praktycznie nasza ścieżka? Co jest na niej naprawdę ważne? Gdzie i kiedy najłatwiej możemy popełnić błąd?

Milarepa opowiada historię swojego życia

Milarepa
_________

Jak potężny snieżny lew
Jak wielki nauczyciel
Jak idiota

Pewnego dnia Milarepa, król joginów, spędziwszy zimę w śnieżnych górach Laczi, wyruszył wczesnym rankiem, by żebrać w okolicy Njekha w Tsang. Gdy dotarł do wioski, powiedział do znajdujących się tam ludzi:

-My, jogini, złożyliśmy śluby żebrania u &#...

Cztery podstawowe prawdy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Każdą praktykę Dharmy poprzedzają określone przygotowania, stanowiące solidną podstawę właściwej praktyki. Wyróżnia się dwa rodzaje tych przygotowań: zwyczajne i szczególne. "Cztery Rozmyślania odwracające umysł od samsary" należą do zwyczajnych praktyk wstępnych. Co oznacza "odwrócenie umysłu od samsary"? Oznacza uwolnienie się od wszelkiego przywiązania do życia, w kt...

Kapala

Mira Starobrzańska
_________

Czara z czaszki (skt. kapala) służyła jako miseczka ofiarna lub naczynie. Jest atrybutem wielu form buddyzmu wadżrajany. Jej głównym zadaniem jest nieustanne przypominanie nam o śmierci, nietrwałości i ulotności życia.

Cytat

Milarepa
_________

Gdy chodzi o wasz wewnętrzny rozwój, to jeśli uznacie, że jakaś praktyka powoduje wzrost złych uczuć i prowadzi do egoizmu – zaniechajcie jej, chociaż może wydawać się cenna. I przeciwnie, gdy jakiekolwiek działanie prowadzi do zneutralizowania pięciu trucizn i pomaga czującym istotom wiedzcie, że jest prawdziwą nauką Buddy. Kontynuujcie ją, nawet jeśli miałaby wydawać się grzeszna t...

Ołtarze

Caty Hartung, Axel Waltl
_________

W każdym buddyjskim ośrodku i w domach większości praktykujących znajduje się ołtarz.Większość osób niewiele jednak wie o jego znaczeniu, układzie, celu i wewnętrznym nastawieniu, które się z nim wiąże. Ten artykuł jest próbą zestawienia tradycyjnych nauk na ten temat ze współczesnym podejściem buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie.

Cztery jogi

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

Poniższe nauki pochodzą z książki „Skarb Serca Buddów”, w której Dilgo Czientse Rinpocze komentuje poemat ułożony przez słynnego XIX-wiecznego tybetańskiego mistrza Patrula Rinpocze. Chociaż poemat to przekrój całości nauk przekazywanych w buddyzmie tybetańskim: hinajany, mahajany i wadżrajany, przedstawiony w kontekście praktyki Buddy Kochających Oczu (skt. Awalokiteśwara, tyb. Czenrezig), ogólne wskazówki udzielone przez obu mistrzów można odnieść do każdego rodzaju buddyjskiej medytacji. Książka zostanie wydana w Polsce przez Wydawnictwo HUNG w roku 2009.

Umysł jako ostateczne schronienie

Lama Ole Nydahl
_________

Wykład wygłoszony w Gliwicach, w grudniu 2004

Za każdym razem kiedy się spotykamy, świętujemy to, co Budda mówi o umyśle. Ważne jest, żebyśmy umieli te nauki praktycznie zastosować, zdobywali więcej doświadczeń i stawali się coraz bardziej pożyteczni dla innych.

Jesteśmy architektami własnego życia

Dzigme Rinpocze
_________

Każda istota ma jakieś wady i słabości, wynikające z osobistych uwarunkowań. Jednocześnie posiadamy wszyscy doskonałą, wrodzoną właściwość – naturę buddy. Aby mogła się ona przejawić, musimy jedynie usunąć zasłony z naszego umysłu.

Współczujące działanie

16 Karmapa
_________

Tybetańskie nauki dharmy opierają się na buddyzmie mahajany. W Tybecie mamy do czynienia ze szczególną jego tradycją. Wiele wieków temu indyjscy mahasiddhowie zebrali samą esencję nauk Buddy, która później została przeniesiona do Tybetu. Aż do dziś studiuje się je na uniwersytetach. Przynoszą też one prawdziwe skutki dzięki praktyce. To pewne, że wszyscy możecie skosztować owocu, jakim jest stan buddy.

Cytat

Jeszie Tsogjal
_________

Wszystkie zjawiska są iluzjami
pojawiającymi się w umyśle.
Jak można bać się własnych wyobrażeń?
To nic innego jak przejawianie się
spontanicznej gry przejrzystego światła.
Nie ma więc powodu do niepokoju.

Oblicza umysłu

Szamar Rinpocze
_________

Kto stworzył świat? Skąd się wzięło życie? Co jest przyczyną cierpienia, jak można się go pozbyć i być szczęśliwym? Ludzie myślący, w odróżnieniu od tych, którym wystarcza życie w niewiedzy, zadawali sobie podobne pytania od początku istnienia rodzaju ludzkiego. Na przestrzeni wielu stuleci znajdowano na nie najróżniejsze odpowiedzi, które zbliżały się w większym lub mniejszym stopniu do prawdy nauczanej przez Buddę Siakjamuniego.

Współczesna fizyka, a buddyzm

Rene Staritzbichler
_________

Część 1

Wielka pieczęć

Lama Ole Nydahl
_________

Pogląd mahamudry buddyzmu diamentowej drogiDedykacja: Moje komentarze do modlitwy Karmapy poświęcone są rosnącej liczbie wykształconych i samodzielnych ludzi, którzy chcieliby połączyć swoje wielostronne doświadczenia i działania z drogą oświecenia.

Buddyzm w dziejach świata

Anna Szymańska
_________

Część 3
Ideą poniższej tabeli jest zestawienie zdarzeń, które miały miejsce w naszej linii przekazu, na tle wydarzeń w Tybecie oraz ogólnego kontekstu historycznego z uwzgęldnieniem procesów historycznych i wzajemnych powiązań. Szersze wprowadzenie oraz dzieje buddyzmu od VII wieku zostały opublikowane w DD 48 oraz 49.

Codzienność jogina

Lama Ole Nydahl
_________

W Tybecie istniała pewna stara linia, zajmująca się przede wszystkim pudżami. Potem powstała inna, zupełnie nowa, koncentrująca się głównie na dyskusjach i studiowaniu nauk. Następna szkoła, która pojawiła się nieco później niż nasza, skupiała się przede wszystkim na naukowym aspekcie Dharmy i pisaniu ksiąg. Wreszcie nasza tradycja Kagyu, linia Ustnego Przekazu, zajmowała się głównie prakt...

Nyndro - Praktyki podstawowe

Szamar Rinpocze
_________

Praktyka nyndro ma ogromne znaczenie, pozwala oczyścić negatywną karmę oraz rozwinąć mądrość. Naprawdę naszą właściwą praktyką jest mahamudra. Nie możemy jej jednak praktykować bez oczyszczenia i błogosławieństwa. W tym kontekście praktyki podstawowe są niezbędne.

Teraz jesteście w samsarze i tak długo, jak w niej pozostaniecie, będziecie doświadczać przeszkadzajacych emocji. W...