DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/120

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Mózg źródłem świadomości?

Peter Malinowski
_________

Metody badania mózgu:
Dopiero gwałtowny postęp w rozwoju nowych metod monitorowania aktywności mózgowej umożliwił wiele ze wspomnianych w tekście odkryć na temat mózgu.
Podczas elektroencefalografii (EEG) umieszcza się na skórze głowy osoby badanej liczne elektrody, aby mierzyć zmiany napięcia zachodzące po dostarczeniu bodźca. Zakłada się, że w ten sposób mierzona jest elektryc...

W kręgu buddyjskich kultur Azji Południowo-Wschodniej

Rafał Kowalczyk
_________

Część VIII

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Część 3: Bardo przejrzystego światła

W 1992 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielił w Rödby w Danii szczegółowych wyjaśnień dotyczących czterech stanów bardo na podstawie dzieła „Zwierciadło świadomości” Tsele Natsok Randröl. Był on sławnym mistrzem linii Kagyu oraz Njingma żyjącym w XVII wieku i w swoich czasach uchodził za jednego z najbardziej wykształconych nauczycieli. Jest uważany za wcześniejszą inkarnację Dziamgona Kongtrula Rinpocze.

Ktoś kto nie istnieje, mówi coś co nie istnieje, do kogoś kto nie istnieje

Wojtek Tracewski
_________

Część I

W buddyzmie chodzi o wolność. Zwykle staramy się zdobyć jedynie zewnętrzną wolność - od obcych armii, komunistów, żądnych władzy kościołów, trudnych, gniewnych ludzi itd. Chcemy być niezależni. Budda jednak zobaczył, że ważna jest również wewnętrzna wolność, ponieważ dopóki panują nad nami nasze wewnętrzne ograniczenia, nie jesteśmy naprawdę wolni.

Praktyka Dharmy w nowoczesnym życiu

Künzig Szamar Rinpocze
_________

W Azji, Chinach, Tybecie i szeregu innych krajów południowoazjatyckich, buddyzm postrzegany jest przede wszystkim jako religia. Buddę traktuje się tam jak boga, buddyjskich nauczycieli, jak istoty boskie. Wiąże się to z zapleczem kulturowym tych rejonów i zaspokaja potrzeby zamieszkujących je ludzi. Wielkie znaczenie przypisywane jest tam wizerunkowi prezentowanemu na zewnątrz.
W swoi...

Gdziekolwiek jesteśmy powinniśmy być użyteczni

Zsuzsa Kozsegi
_________

Wywiad z Zsuzsą Kozsegi, Kuchary 26.07.2004

Zasady i kanony sztuki tybetańskiej

Ewa Preschern
_________

Część I

Tanki, posążki, stupy

Złote posążki Buddów oraz zwijane obrazy (tyb. tanka) są dzisiaj modne. Muzea coraz częściej organizują specjalne wystawy sztuki buddyjskiej, a grube albumy na jej temat sprzedają się w coraz większych nakładach. Nasze ośrodki również organizują wystawy, które umożliwiają szerokiej publiczności nawiązanie kontaktu z tego rodzaju sztuką, a co za tym idzie z naukami Buddy.

Dziękuję wam wszystkim z głębi mojego serca

XVII Karmapa Taje Dordże, w Ośrodku Europejskim.
_________

Dziękuję drogi Ole oraz wszyscy nasi drodzy przyjaciele z Sangi, którzy przyjechaliście tu z całego świata. Dziękuję Wam za ten cudowny dzień. Ta wspaniała okazja jest rezultatem i osiągnięciem wszystkich waszych starań, zainicjowanych przez mojego poprzednika Rigpi Dordże. Ole, Hannah i Wy wszyscy, którzy zapoczątkowaliście pierwsze działania: zgromadziliście wielką moc, wiele starań, fascynacji i oddania, aby osiągnąć taką aktywność i stworzyć tak mocne związki.

Krótka Wskazówka

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże
_________

Wszystkie czujące istoty doświadczają męczącego i nie kończącego się cyklu narodzin i śmierci. Znajdują się też pod wpływem złudzeń umysłu. Wszystko zmienia się bezustannie. Nauki Buddy obejmują proste techniki medytacyjne uspokajające umysł. Sprawiają one, że staje się przejrzysty i promienny. Medytacja pozwala oczyścić nawykowe tendencje naszego umysłu. Dzięki niej uzyskujemy zdolność po...

O nas

Lama Ole Nydahl
_________

Ośrodek Europejski, lato 2009

Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że nasz rozwój jest naprawdę czymś wyjątkowym. Minęły całe stulecia zanim przekarmiono lwy na arenach Rzymu i chrześcijaństwo w końcu umocniło się na południu Europy, kolejnych pięćset lat musiało minąć, by to samo udało się wśród dzikich na północy naszego kontynentu. Trwało to długo i kosztowało wiele wysiłku. Jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób powstawały religie, zauważymy, że ich pierwsze grupy zawsze najpierw funkcjonowały jak swojego rodzaju firmy rodzinne.

Doświadczenia medytacyjne

Manfred Seegers
_________

Buddyzm w całej swej okazałości i złożoności dotarł do nas niedawno, dlatego też różnice między zachodnim i azjatyckim stylem myślenia oraz życia są bardzo zauważalne. Na Zachodzie myślimy głównie w sposób linearny, to znaczy od pewnego punktu wyjścia do ściśle określonego punktu końcowego. Najczęściej kierujemy naszą uwagę na konkretny cel. Sposób myślenia na Wschodzie jest raczej cyklicz...

Doświadczenie to jest to!

Ralph Bohn
_________

Część 2

Kłopoty z nieskończonością

Jaka jest relacja pomiędzy buddyzmem a naukowym sposobem myślenia? Czy oba te podejścia do zjawisk są przeciwstawne? Czy buddyzm i metoda naukowa nie dają się ze sobą pogodzić, tak jak ma to miejsce w przypadku religii i nauki? Czy też raczej mogą wspierać się nawzajem i pozytywnie na siebie wpływać? Wszystko wskazuje na to, że prawdziwe jest ostatnie zdanie.

12 ogniw współzależnego powstawania

Tadeusz Uchto
_________

Koło życia

Nauka o dwunastu ogniwach współzależnego powstawania jest jedną z podstawowych nauk Buddy. Wynikła bezpośrednio z jego wglądu - nie otrzymał jej od nikogo, nie została mu również objawiona. Osiągnął oświecenie i dostrzegł jakimi rzeczy są, jednocześnie zrozumiał też, dlaczego jeszcze nie potrafimy ich takimi zobaczyć. Ta nauka j...

XVI Gyalwa Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże
_________

Wyjaśnienia do medytacji Guru Jogi XVI Karmapy, zwanej „Sadzonkami Czterech Stanów Buddy” udzielone przez XVI Gyalwa Karmapę w ośrodku Wadżradhatu w USA, w 1980 roku.

Schronienie

Karola Schneider
_________

Każdy z nas pragnie szczęścia. Większość z nas szuka go w świecie zewnętrznym - w sławie, karierze, związkach partnerskich. Nie można zaprzeczyć, że rzeczy te sprawiają przyjemność, ale jako że wszystko, co uwarunkowane przemija, te źródła szczęścia są nietrwałe. Ten artykuł jest fragmentem wykładu wygłoszonego przez Karolę Schneider podczas kursu prowadzonego przez Lamę Ole Nydahla w San...

Jak środek błękitnego nieba

Dziamgon Kongtrul Rinpocze
_________

Fragment książki

O jeden krok dalej

Wywiad z XVII Karmapą Trinlej Taje Dordże
_________

Lato 2005

Czym jest Pustka?

Dorothea Deeg i Matthias Ostermann
_________

Mimo że jest ona często postrzegana jako nicość, albo pewien brak, w rzeczywistości nie jest czarną dziurą, lecz raczej pojemnikiem, który wszystko łączy, umożliwia i ogarnia. Jej istotą jest bezpośrednio powstający wgląd, doświadczeniem wibrująca radość, a wyrażeniem się aktywna miłość.
Lama Ole Nydahl

37 działań bodhisattwy

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże
_________

Jest to druga z trzech części komentarza XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże do tego starożytnego tekstu. Pierwsza część tych wyjaśnień ukazała się w DD 45 w 2009 roku.

Relacje z innymi

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Jeśli powzięliśmy decyzję, by pomagać wszystkim istotom (czyli naszym dawnym matkom), powinniśmy do tego dążyć z determinacją, nie bojąc się trudności, które można napotkać. Trzeba w tym wytrwać, nie zmieniając obranego celu.