DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/100

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Doświadczenie to jest to

Ralph Bohn
_________

Dlaczego wszystko jest inne niż się wydaje?

Dlaczego buddyzm pasuje do naukowo-technicznej kultury, takiej jak nasza? Dzieje się tak dlatego, że – pomimo wszystkich teorii rozwijanych przez naukę – trzymamy się doświadczenia. Zarówno buddyzm, jak i nauka ostatecznie odwołują się wyłącznie do doświadczenia, i dlatego naukowcy zmagają się z tymi samymi trudnościami, co my. Z drugiej strony w głowie każdego z nas kłębią się własne teorie. Nazywamy je niewinnie koncepcjami. I dlatego mamy te same problemy, co nauka. Buddyzm i nauka są naturalnymi sprzymierzeńcami na drodze do prawdy. I obie strony mogą się uczyć od siebie nawzajem.

O głębokiej wolności

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże
_________

Za każdym razem, gdy nie byliśmy w pełni na kogoś otwarci, nie czujemy się w pełni swobodnie.
Nawet jeśli o tym zapominamy, zawsze pozostaje jednak coś „w tyle” naszego umysłu, co sprawia, że nie czujemy się całkowicie lekko, nie jesteśmy w pełni rozluźnieni.

Relacje z innymi

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Jeśli powzięliśmy decyzję, by pomagać wszystkim istotom (czyli naszym dawnym matkom), powinniśmy do tego dążyć z determinacją, nie bojąc się trudności, które można napotkać. Trzeba w tym wytrwać, nie zmieniając obranego celu.

III Karmapa Rangdziung Dordże - nauczyciel czystego poglądu

Manfred Segers
_________

III Karmapa był erudytą i mistrzem medytacji, który swoim życiem i dziełami silnie wpłynął na pogląd i praktykę medytacji w linii Kagyu. Ze względu na jego znaczenie dla całokształtu buddyzmu tybetańskiego chciałbym wyjaśnić dokładniej jeden z najważniejszych aspektów jego przekazu.

Jidamy - Korzenie Siddhi

Dziamgon Kogtrul Rinpocze
_________

Zręczne metody Wadżrajany powodują, że zjawiska przeżywane zwykle jako nieczyste, zostają wyniesione na czysty poziom. Kluczowym punktem tego przekształcenia jest zrozumienie, że wszystkie zjawiska pojawiają się w sposób, w jaki ich doświadczamy, tylko pod względem relatywnym. Jeśli spojrzymy na nie z absolutnego punktu widzenia, okaże się, że nie istnieją naprawdę, nie są niczym więcej, j...

Cywilizacja w kręgu buddyjskich kultur Azji Południowo-Wschodniej

Rafał Kowalczyk
_________

Część VII

Jednym z najbardziej zaludnionych regionów świata była od wieków południowo-wschodnia część kontynentu azjatyckiego. Ten fragment globu, leżący w strefie klimatów: zwrotnikowego, monsunowego i równikowego, które są wyjątkowo gorące, dzieli się na Półwysep Indochiński (Kambodża, Wietnam, Laos, Tajlandia, część Birmy i Malezji), Półwysep Malajski i Indonezję. Bezpośrednio na południe od Indii znajduje się słynna wyspa Cejlon, posiadająca podobne warunki klimatyczne.

Cztery rodzaje bardo

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Część Druga:Bardo umierania

Kalu Rinpocze
_________

Kalu Rinpocze urodził się w Kham (we wschodnim Tybecie) w 1905 roku. W wieku 11 lat wstąpił do klasztoru, a mając 16 lat rozpoczął trzyletnie odosobnienie. W wieku 25 lat udał się w góry w pobliżu Derge i żył tam w ascezie przez 15 lat. Później otrzymał pełen przekaz szkół Szangpa Kagyu oraz Karma Kagyu. Został mistrzem odosobnień. Na prośbę XVI Karmapy opuścił w 1955 roku Tybet. Pod koniec lat 60., XVI Karmapa wysłał Hannah i Lamę Ole Nydahla do Kalu Rinpocze, aby odbyli u niego podstawowe praktyki – nyndro. Spotkali się z nim po raz pierwszy, gdy miał 67 lat i organizowali jego późniejsze podróże na Zachód. W 1983 roku przekazał im Rinczen Terdzo – „Skarb Przekazu Ningmy”.

Uspokoić umysł

Szamar Rinpocze
_________

Zanim zaczniemy medytować, powinniśmy najpierw dowiedzieć się czegoś o własnym umyśle, ponieważ nasze koncepcje na ten temat są zwykle błędne i mogą utrudniać nam praktykę. Dlatego bardzo ważne jest, by rozwijać prawidłowe zrozumienie natury umysłu.
Powinniśmy medytować tak, jak krowa na łące, która nieustannie żuje trawę. Powinniśmy rozwinąć przyzwyczajenie nieustannej medytacji

Cieszyć się bogactwem umysłu...

Lama Ole nydahl
_________

Wykład o medytacji wygłoszony w San Francisco w kwietniu 1998 roku.

W zachodnim świecie istnieje wiele błędnych koncepcji na temat buddyjskiej medytacji. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy właściwie rozumieli o co w niej naprawdę chodzi.

O prawdziwym szczęściu

Lama Gendyn Rinpocze
_________

Każdy, kto jest zainteresowany podążaniem duchową ścieżką, żeby dotrzeć do celu musi najpierw zbadać na czym się ona opiera, do czego zmierza i jakich metod używa. Celem buddyjskiej praktyki jest całkowite wyzwolenie się od wszelkich form cierpienia i urzeczywistnienie oświeconej natury umysłu – stanu niezmiennego, trwałego szczęścia.

Szczęście

Lama Ole Nydahl
_________

Co o szczęściu mówią nauki buddyjskie? Odpowiem na to pytanie z rozległego punktu widzenia kogoś, kto w buddyzmie tybetańskim określany jest jako jogin. Zasadniczo w buddyzmie rozróżnia się uwarunkowany i nieuwarunkowany rodzaj szczęścia, bądź inaczej mówiąc, szczęście relatywne i absolutne.

W 21 słowach o Buddyzmie Diamentowej Drogi

Wolfgang Poier
_________

Dordże – umysł jest niezniszczalny i promieniujący jak diament

W naszym świecie diamenty są cenione, stanowią najtwardszy na świecie materiał i wydaje się, że promieniują same z siebie. W buddyzmie Diamentowej Drogi diament jest metaforą umysłu: umysł rzeczywiście jest niezniszczalny, wykracza poza narodziny i śmierć, przychodzenie i...

Żeby Człowiek nie zginął sam za tym wszystkim

Lama Ole Nydahl
_________

Jest jedna rzecz, która rzeczywiście bardzo mnie cieszy: to fakt że kursy które organizujemy o najwyższej mądrości Buddy, o jego całkowitym wglądzie, naprawdę się udają. Że wszyscy wyjeżdżają z nich z większą ilością powietrza w płucach i później w życiu częściej są w stanie mówić: "zarówno to, jak też tamto", zamiast być ograniczonym jedynie do "albo - albo". A to jest coś naprawdę dobrego, na tym polega cały sens. Umysł sam w sobie jest wolny, ale jakoś tak się dzieje, że musimy sobie o tym ciągle od nowa przypominać. Jest również tak, że po tych wszystkich doświadczeniach, które pojawiają się w umyśle, chcemy podzielić się ze światem całym tym dobrem, które przeżyliśmy, chcemy je wykorzystać na co dzień, dzięki obietnicy bodhisattwy, którą składamy zawsze ostatniego dnia i która ma bardzo głębokie znaczenie. Sprawia ona, że cała ta siła, którą nagromadziliśmy na kursie medytacyjnym, na poła, kursie o Wielkiej Pieczęci, takim jak ten, czy na kursie nyndro, zaczyna przynosić pożytek wszystkim. Naprawdę staje się wielka i dociera wszędzie.

Beztroska

Maczig Labdron
_________

Trzy stany buddy
wyłaniają się z ciała, mowy i umysłu
– nigdzie indziej nie można odnaleźć oświecenia.
Jeśli szukasz celu poza samym sobą
możesz męczyć się przez całe eony,
a twoja praktyka i tak pozostanie bezowocna.
Nie szukaj, nie walcz,
rozluźnij umysł w naturalnym stanie.
Niezrównane odcięcie ego jest wolnością od wysi...

Cztery Stany Oświecenia

Dilgo Czientse Rinpocze
_________

Emocje, takie jak przywiązanie, gniew i niewiedza są wytworem umysłu - z punktu widzenia prawdy absolutnej, nie są rzeczywiste. To, co określamy nazwami: "ja", "moje ciało", "mój umysł", "moje imię", jest iluzją. Inne istoty również nie istnieją naprawdę, niezależnie od tego czy są to niebezpieczni wrogowie czy też kochający rodzice. W ten sam sposób...

Hannah Nydahl
_________

Wykład o medytacji z San Francisco, 2002

Nauki Buddy zawsze będą potrzebne

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem
_________

O przyszłości buddyzmu, „Buddhism Today”, Rosja 2005

Bodhisattwowie i bodhiczitta

Mipam Rinpocze
_________

Nauki wygłoszone w Kucharach, 23-25 lipca 2006

Nauki o rozwijaniu bodhiczitty, czyli Oświeconej Postawy można podzielić na cztery części. Pierwsza część będzie poświęcona rozwijaniu Oświeconej Postawy. W drugiej wyjaśnimy cztery niezmierzoności, czyli ćwicze-nie się w bodhiczittcie życzenia. W trzeciej części omówimy sześć wyzwalających działań, nazywanych również paramitami. Opierają się one na praktykowaniu bodhiczitty zastosowania. W czwartym punkcie zaś wyjaśnimy, jakie korzyści przynoszą powyższe praktyki.

Detong

Lama Ole Nydahl
_________

Nowy fragment z książki „O naturze rzeczy” wyjaśniający tantryczny pogląd pustki.