DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/100

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI
Lama Karma Wangczuk
_________

Kiedy cesarz Jung Lo spotkał V Karmapę Deszin Sziegpę, liczne cuda i znaki pojawiały się na niebie przez osiemnaście dni, w czasie których Karmapa udzielał publicznie nauk – znani chińscy malarze i kaligrafowie tamtych czasów opisali te wydarzenia w czterech głównych językach chińskiego imperium: mongolskim, mandaryńskim, tybetańskim i tureckim. W ten sposób powstała poniższa historia Czarnej Korony.

Czternaście Głównych Błędów, Przez Które Łamie Się Samaja Wadżrajany // DD7

_________

l. Fizyczne Lub Werbalne Szkodzenie Swojemu Mistrzowi Wadżry Lub Żywienie o Nim Biednych Poglądów:
Mistrz Wadżry to ten szczególny nauczyciel, od którego praktykujący otrzymuje przekazy mocy, wyjaśnienia o praktykach medytacji Wadżrajany i istotne wskazówki dotyczące faktycznego znaczenia tych praktyk.
Poniższe wyjaśnienia dotyczą łamania samaja poprzez szkodzenie Mistrzowi Wadżr...

Symbole w podarowaniu mandali

Pit Waigelt
_________

Po rozpoczęciu praktyki medytacyjnej świeżo upieczony buddysta w krótkim czasie zabiera się za cztery części podstawowych praktyk, nyndro. Nasz „początkujący” umysł można opisać porównując go do starego domu, w którym od dziesięcioleci nikt nie mieszkał: połamane graty, kurz, brud, pajęczyny i wszelkiego rodzaju niepożądane żyjątka...

Czerwona Mądrość

Lama Ole Nydahl
_________

Wyjaśnienia udzielone w czasie oglądania jednej z tanek tej dakini.

Czerwona Mądrość (skt. Wadżrawarahi, tyb. Dordże Pamo) jest formą medytacyjną, którą wielokrotnie starałem się wam pokazać na kursach. Nie potrafiłem jednak nigdy zręcznie naśladować jej krągłości, ruchu bioder itd. Forma jest czerwona, naga, przezroczysta i uczyniona z cienkiej warstwy światła.

Czy buddyzm tybetański może coś dać zachodowi?

Na podstawie: Dharma Dhrishti Journal
_________

Dzongsar Khjentse Rinpocze na łamach Dharma Dhrishti Journal komentuje artykuł „Czy buddyzm tybetański może coś dać Zachodowi“. Jak przyznaje Rinpocze, lektura wywołała w nim reakcję obronną. Wczytując się jednak w tekst listu okazało się, że wnosi on ciekawe spostrzeżenia.

Moc życzeń

_________

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem

Wywiad został przeprowadzony przeprowadzony
przez Mirę Starobrzańską w RŅdby w Danii
i w Karma Berczien Ling w Grecji, latem 2004.

Budda i śmierć

Lama Ole Nydahl
_________

Pierwszy rozdział nowej książki Lamy Ole Nydahla, „Budda i śmierć”

Pogląd, medytacja, działanie

Kunzig Szamar Rinpocze
_________

Termin pogląd oznacza prawidłowe zrozumienie ścieżki buddyjskiej. Medytacja jest rzeczywistą praktyką, działanie zaś jest dyscypliną konieczną do pozostawania na ścieżce. Pogląd jest bardzo głębokim przewodnikiem przy medytacji. Bez poprawnej znajomości nauk pojawia się wiele przeszkód wynikających z błędów w praktyce. Oczywiście jeśli nic nie wiecie o medytacji, nie rozpoznacie ich jako b...

Hannah Nydahl
_________

To wszystko nie jest tak mistyczne, jak by się mogło wydawać

Jeżeli podzielimy nauki Buddy na sutry i tantry, to wtedy sutry są tym, co zwykle nazywamy Drogą Bodhisattwy, a tantra jest Diamentową Drogą. Nauki te są ze sobą ściśle związane. W Diamentowej Drodze praktykujemy z motywacją bodhisattwy, czyli po to, żeby osiągnąć oświecenie dla pożytku wszystkich istot. Natomiast metody, których używamy, określamy mianem tantry. Jedną z tych metod są właśnie inicjacje.

Mira Starobrzańska
_________

Jest narzędziem służącym do liczenia, używanym przez buddystów praktykujących medytację.

Symbolika buddyzmu tybetańskiego. Część pierwsza.

Lama Ole Nydahl
_________

Wykład wygłoszony w San Francisco, listopad 1995.

Guru Joga - "Jedno, Które Urzeczywistnia Wszystko" // DD7

Diigo Khyentse Rinpocze
_________

fragment książki “The Wishfulfilling Jewel”

Jak rzeczywista jest rzeczywistaość?

Wolfgang Poier
_________

Artykuł został opracowany na podstawie wykładu wygłoszonego na spotkaniu specjalistów do spraw fizyki w Grazu, listopad 2004.

Przeszkody na ścieżce

Michaela Fritzges
_________

Wielu dawnych mistrzów, takich jak na przykład Guru Rinpocze, mówiło o przeszkodach, które mogą pojawić się na ścieżce. Niezależnie od tego, czy napotykały na nie osoby żyjące przed wiekami, czy też doświadczają ich współcześni praktykujący, są to te same trudności – sposób działania umysłu jest zawsze taki sam.

O Medytacji Karmapy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Imię Karmapa oznacza: aktywność wszystkich buddów i wskazuje, że ucieleśnia on aktywność wszystkich buddów oraz jest wyrazem ich najwyższej mądrości. Tak naprawdę mówienie na temat aktywności ciała, mowy i umysłu Karmapy jest niemożliwe, ponieważ wykracza ona poza wszystko, co można ująć w słowa. Karmapa jest wypromieniowaniem buddy Kochające Oczy. Być może słyszeliście, że Dalajlama także jest emanacją Czenreziga. Może nas to dziwić, że dwie osoby jednocześnie są wypromieniowaniem jednego bodhisattwy, ale aktywność buddy wyrażać się może na nieograniczoną ilość sposobów, istnieją też niezliczone emanacje buddów i bodhisattwów. Poza tym mówi się, że Karmapa jest nieoddzielny od Guru Rinpocze.

Dawać prawdziwe przykłady świętości

16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże
_________

Fragment ostatniego wywiadu J. Ś. 16. Karmapy Rangdziung Rigpi Dordże

Natura Buddy

Gerd Boll
_________

Kuchary 20.08.2003 Część II

Ścieżka oddania

Maggie Lehnert-Kossowski i Tomek Lehnert
_________

Bartołty, wrzesień 2010­

Część pierwsza tego wykładu została opublikowana w DD nr 48.

Tomek Lehnert – brat Maggie, podróżuje z Lamą Ole Nydahlem od 1985 roku, wspomagając jego pracę i organizując podróże. Od kilku lat jeździ również z własnymi wykładami. Na stałe mieszka w Kopenhadze.

Inicjacje

Hannah Nydahl
_________

To wszystko nie jest tak mistyczne, jak by się mogło wydawać

Wojtek Tracewski
_________

Dokończenie

Może się zdarzyć, że po kilku latach nasz początkowy zapał do praktyki osłabnie - z powodu braku współczucia, zbyt wielkich oczekiwań wobec metod, zapomnienia o przemijaniu, dumy, ogólnego niezrozumienia nauk lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Kiedy minie już etap euforyczny, czasami przechodzi on w okres spadku motywacji i zbędnych wątpliwości. Nie wszyscy potrafią praktykować z tą samą wytrwałością i energią przez wiele lat - również dlatego, że w pewien sposób „walczymy na pierwszej linii".