DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> content/keyword/nauki/(offset)/100

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Guru Joga

Ulla i Detlev Göbel we współpracy z Lamą Ole i Caty
_________

Cytaty wielkich mistrzów o znaczeniu medytacji na Lamę

Pięć nagromadzeń

Manfred Seegers
_________

Wiara w rzeczywiste, jednolite i niezmienne „ja" jest poważnym złudzeniem, w którego pułapkę wpadamy raz po raz, ze starego przyzwyczajenia. To sztywne wyobrażenie, że rzeczywiście jesteśmy jakąś osobą, stanowi największą przeszkodę na drodze do naszego wyzwolenia i oświecenia - z tego lgnięcia wyłaniają się wszystkie przeszkadzające uczucia, negatywne działania i cierpienia. Przyjrzyjmy się więc naszemu „ego" dokładniej.

Najczystsza esencja ustnych instrukcji

Jesze Tsogjal
_________

Termy Guru Rinpocze

Mekhala i Kanakhala

Mira Starobrzańska
_________

Mekhala i Kanakhala były siostrami, które bogaty ojciec wydał za mąż za dwóch braci swego przyjaciela, kupca. Mężowie obu sióstr nie byli zadowoleni ze swoich żon; narzekali na nie, a ich opinie szybko rozniosły się po całej okolicy. Mekhala i Kanakhala były krytykowane w wiosce za każdym razem, kiedy się pojawiały.

Świadome umieranie

Lama Ole Nydahl
_________

Coraz lepsza marka

W czasach, gdy cały świat zewnętrznie próbuje naśladować sposób życia północnych Europejczyków, jednocześnie na wewnętrznym poziomie Zachód zbliża się do wschodniej mądrości. Wielu z tych, którym nie wystarcza tylko czyste myślenie lub tradycyjne propozycje wiary, szuka intensywnie dróg angażujących wszystkie ich możliwości - ścieżek którym można zaufać. Przykł...

Przemówienie XVII Karmapy Taje Dordże

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Celem tego spotkania jest rozwinięcie przyjaźni i zaufania pomiędzy naszymi duchowymi tradycjami, nie tylko tutaj i teraz w Londynie po ostatnich tragicznych wydarzeniach, ale zawsze i wszędzie. Wzajemny szacunek dla naszych tradycji i poglądów jest niezmiernie ważny i powinien być zbudowany na przyjaźni i zaufaniu.
Ten budynek jest najlepszym przykładem na to, co się może wydarzyć, g...

Postawa Wadżrajany czyli relacja nauczyciel-uczeń

Maggy Lehnert-Kossowski
_________

Na podstawie wykładów wygłoszonych podczas pierwszej trasy po Polsce, październik 2006

Nie ma praktyki wadżrajany bez oddania ucznia do nauczyciela – to jest w naszej szkole najważniejsze. Prawdziwe oddanie znaczy, że gdy nauczyciel pokazuje na konia i mówi, że to jest słoń, to nie potakujesz tylko widzisz słonia. A jeśli nauczyciel mówi: „Przepraszam, pomyliłem się to jest koń”, widzisz konia.

Mandale - pola mocy buddów

Lama Ole Nydahl
_________

Słowo i zasada
Słowo „mandala” pochodzi z sanskrytu i oznacza „koło, krąg”. Tybetańczycy posługują się tu pojęciem „czilkhor”, gdzie „czil” znaczy centrum, a „khor” to jego otoczenie. W ten sposób opisujemy pełnię i wzajemną współzależność wszystkich zjawisk. Słowo to opisuje zarówno środek jakiegoś wydarzenia, jak też jego sąsiedztwo. Zasada ta działa wszędzie i na wszystkich poziomach: pojawia się dany obszar działania, dana energia, wydarzenie, wgląd czy świadoma wola i z tego powstaje świat.

Zrodzony z lotosu

Ulla Unger
_________

Kochające Oczy jest najbardziej znanym buddą w Himalajach. Po tybetańsku jego imię brzmi Czenrezig, w sanskrycie Avalokiteśvara, a jego chińska forma nazywa się Kuan Yin. Jest on wyrazem oświeconego współczucia naszej natury buddy.

Codziennosc jogina

Lama Ole Nydahl
_________

W Tybecie istniała pewna stara linia, zajmująca się przede wszystkim pudżami. Potem powstała inna, zupełnie nowa, koncentrująca się głównie na dyskusjach i studiowaniu nauk. Następna szkoła, która pojawiła się nieco później niż nasza, skupiała się przede wszystkim na naukowym aspekcie Dharmy i pisaniu ksiąg. Wreszcie nasza tradycja Kagyu, linia Ustnego Przekazu, zajmowała się głównie praktyką.

Mar­pa

_________

Część II

„Przyszli uczniowie Kagyu będą jak synowie lwów i ptaków garuda”
Marpa

Pieśń Mahamudry

Gendyn Rinpocze
_________

Szczęścia nie można odnaleźć dzięki woli
lub wzmożonemu wysiłkowi,
bo zawsze jest już obecne,
doskonałe i gotowe,
w rozluźnieniu i zaniechaniu.

Nie niepokój się, nie ma niczego do zrobienia.
Wszystko, co wydarza się w umyśle,
nie ma najmniejszego nawet znaczenia,
ponieważ nie jest rzeczywiste.
Nie chwytaj się teg...

Medytacja

Didi Rowek
_________

Medytacja oznacza w buddyzmie „spoczywanie bez wysiłku w tym, co jest". Ćwiczenie to prowadzi do rozpoznania stanu prawdy i daje rzeczywistą wiedzę o naturze umysłu i sposobach, w jaki się ona przejawia. Kontemplacja natomiast to głębokie przemyśliwanie, które umożliwia analizę zjawisk.

Linia Dalaj Lamów

Michael den Hoet
_________

Część I

Drzewo schronienia

Mira Starobrzańska
_________

Drzewo schronienia to symboliczne wizualne przedstawienie wszystkich sześciu aspektów Schronienia. Przyjęcie Schronienia jest aktem pełnego zaufania do jego obiektów, czyli Trzech Klejnotów – buddy, dharmy i sangi i Trzech Korzeni – lamy, jidama i strażnika. Aby łatwiej zrozumieć, czym są obiekty Schronienia, przedstawia się je symbolicznie jako elementy drzewa schronienia (tyb. Tsog szing).

"Stopniowa droga"

_________

Fragment "Drogocennej ozdoby wyzwolenia" Gampopy

Karmapa i cuda

Dzigme Rinpocze
_________

Wspomnienia Dzigme Rinpocze o XVI Karmapie Randziung Rigpi Dordże

Nauka a Buddyzm

Matt Huddleston
_________

Wykład wygłoszony w Budapeszcie

Ostatnio pojawił się nowy, ekscytujący temat: buddyzm i nauka. W przeciągu ostatnich lat ukazało się w czasopismach sporo artykułów na ten temat. Zostały one napisane przez osoby, które dzięki swojej pracy zauważają, że nauka zbliża się do buddyzmu. Chciałbym powiedzieć o tym parę słów. W buddyzmie często mówimy o poziomie relatywnym i absolutnym, ponieważ doświadczamy jednego świata, ale podejrzewamy, że jest on iluzją, pewnego rodzaju sztuczką.

Żeby człowiek był naprawdę szczęśliwy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Budda Siakjamuni miał dla istot nie tylko ogromne współczucie, lecz również skuteczne metody pracy z umysłem. To pozwoliło mu zawsze właściwie reagować na różne potrzeby uczniów, odpowiednio do ich możliwości. Z doskonałą zręcznością przekazał ludziom metody, dzięki którym mogą uwolnić się od cierpienia i osiągnąć oświecenie. Jego współczucie było tak wielkie, jak miłość matki do jedynego dziecka, jednak jego miłość nie ograniczała się do jednej istoty, lecz obejmowała wszystkich, nie czyniąc między nimi różnic.

Umysł jako nieograniczona przestrzeń

Sergiej Novozhilov
_________

„Jeżeli niczego nie ma, ani na zewnątrz, ani wewnątrz, jest to natura przestrzeni umysłu. Jeżeli natomiast coś się pojawia, czy to zewnętrzne światy, czy też wewnętrzne doświadczenia, jest to jego przejrzystość, jego swobodna gra. Fakt, że oba te aspekty umysłu mogą istnieć równolegle, jest jego nieograniczonością”
„Wielka Pieczęć”, Lama Ole Nydahl