DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 38 -> Pieśń Wadżry

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Pieśń Wadżry

XVI Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże
_________


Cześć Guru!
~
Ojciec Guru, ucieleśnienie trzech korzeni,
mieszka w centrum mego serca, obszarze umysłu.
Dla Guru, który zawsze jest esencją trzech ciał,
powstaje oddanie trzech rodzajów zaufania.
~
Jednakże, w tym kole pomieszania, chwytania się stałości,
korzeń trzech obszarów nie jest przecięty
Dlatego czujące istoty, ja sam i inni,
pogrążone są w wielkiej ciemności niewiedzy.
Guru podaje metody, pozwalające ją usunąć.
~
To dobre ciało osiemnastu rodzajów wolności i korzystnych warunków,
jest jak bańka mydlana, nietrwałe i niepewne.
Chociaż o tym wiemy, jesteśmy coraz bardziej niepohamowani.
Ojcze Guru, ja sam oraz inne czujące istoty
Dzięki twemu współczuciu przezwyciężymy iluzję i niewiedzę.
~
Nie możemy uniknąć doświadczania karmy, jej przyczyny i skutku.
Dojrzewa ona odpowiednio, gdy wyzbywamy się
pozytywnych albo negatywnych działań, lub akceptujemy je.
Rozmyślając o tym, odczuwam współczucie
dla wszystkich naszych ojców i matek.
Ponieważ pogrążeni w niewiedzy, poszukując jedynie trwałości,
spętani jesteśmy własnymi czynami.
~
W tym więzieniu, gdzie czarne różni się od białego,
pewne jest, iż owoce wszystkich naszych działań dojrzeją w nas samych.
Pomyślcie o tym, wszystkie czujące istoty, nasze dawniejsze matki,
i nie pojmujcie błędnie różnych przyczyn i ich skutków.
~
Pozostań rozluźniony w miejscu trzech odosobnień,
i praktykuj pilnie nagromadzenie dobrych wrażeń ciała i mowy.
Gdy to czynisz, dobroć promieniującego Guru wykracza poza wszelkie wymiary.
~
Każda przyczyna powoduje zgodny ze sobą skutek.
W chwili, gdy urzeczywistni się esencję obu prawd,
widzi się, że natura wszystkich czujących istot trzech obszarów
nie jest odmienna od tego znaczenia.
W niestworzonej, spontanicznej doskonałości samoświadomości,
sieć trzech obszarów rozplącze się dzięki samoprzejrzystości.
~
Własna spontaniczna natura, niezmącona pojęciowym umysłem,
Jest ciałem Guru, grą samopowstałej przestrzeni.
~
Bez lgnięcia do skrajności, pustości i przejrzystości,
manifestuje się ona spontanicznie jako esencja czterech ciał.
To doświadczenie zwie się "Guru i własny umysł",
Ale jeśli nawet to jest tylko nazwa,
nie sposób ukazać go jako jednej skrajności.
~
Z tej prawdy wyłania się oświecona postawa życzenia,
Która wstrząsa do głębi samsarą, trzema sferami,
zamieszkałymi przez nasze matki.
~
Oby 1002 buddów trzech czasów,
Dzięki mocy prawdy obietnicy swego umysłu,
wolnego od punktów odniesienia,
Zamanifestowało w mgnieniu oka królestwo stanu prawdy,
wykraczającego poza intelekt,
i wyzwoliło w tej esencji wszystkie czujące istoty.
~
Zmartwiony poglądami i uczynkami rozpasanych ludzi
Tego ciemnego wieku, zaśpiewałem tę pieśń
Zwaną „Wypędzeniem dręczących stanów umysłu”,
by wzbudzić współczucie wyjątkowego Ojca Guru.
~
Jak wspaniale!
Ucieleśnienie całkowitego schronienia, Dharmakaja Wadżradhara,
jest nieoddzielny od ciała przesławnego Guru.
Ta miło brzmiąca pieśń płynie z mej głębokiej tęsknoty za tobą,
niesiona mocą przemożnego oddania.
~
Pierwotny, naturalny stan jest promieniująco przejrzysty,
ale nie rozluźniając się w tym wszystko przenikającym stanie,
jakże pomieszany się stałem, badając me rozproszone myśli!
Myśląc o tym, wspominam z tęsknotą Karma Kagyu.
~
To jest wyjście „poza”,
Na istniejącej samej z siebie
podstawie wglądu-pustki.
Ten zwyczajny umysł Teraz
Wolny jest od umysłowej aktywności
narodzin lub wyzwolenia.
Choć jego ustawicznej manifestacji
Nie sposób jest zbadać jako jakiegokolwiek zewnętrznego przedmiotu,
samsara i nirwana przejawiają się jednocześnie.
Oto wolna od wysiłku ścieżka, wspaniała Wielka Pieczęć.
Stajemy ciągle od nowa twarzą w twarz z podstawowym,
istniejącym przez samego siebie wglądem.
W ten sposób powstaje mistrzostwo na drogach samsary i nirwany,
a pomieszane przejawianie się trzech sfer znika w przestrzeni.
~
Osiąga się istniejące same z siebie trzy ciała;
Zatem, dlaczego miałoby się jeszcze pragnąć przyszłych rezultatów?
Oto szczególna nauka Kagyupów;
Pomyślawszy o tym, podążam szlakiem przodków.
~
Adepci, wspierający się na mnie,
porzućcie pragnienie tego życia, myślcie o następnym.
Choć wystrojeni są z wierzchu w szaty mnichów,
szafranowej barwy, jak chmury o zachodzie słońca,
ich wewnętrzna dyscyplina trzech obietnic przypomina rogi zająca.
Jakże to smutne, iż nie medytują na obie fazy drogi.
Jutro, w chwili śmierci, ten wypełniony żalem umysł
Powalony zostanie przez ciemność.
~
Dlatego skoncentrujcie się na nauce, przemyśliwaniu i medytacji.
Wznieście zwycięski sztandar nauk linii praktyki na szczycie świata.
Urzeczywistnijcie oba rodzaje pożytku dokładnie teraz, na tym miejscu.
Oby w szczęśliwych okolicznościach tego osiągnięcia,
Guru, Mahakala, Mahakali oraz ich świta,
zawsze spełniali nasze życzenia.
~
Nabrałem nieco zaufania i pewności odnośnie poglądu oraz medytacji Kagyu i zasmuciły mnie czyny tych, którzy demonstrują zewnętrzną formę nauki, ale nie praktykują zgodnie z przekazem. Już od dawna mój siostrzeniec, mistrz odosobnienia Deczien, a także inni, nalegali od czasu
do czasu, abym zaśpiewał podobną pieśń. Teraz, przy szczęśliwej okazji przygotowywania nowego tłoczenia drewnianych matryc dla „Oceanu pieśni ojców Kagyu” zaczął nalegać na to również mistrz dyscypliny, Lama Drubgju Tendar. By zadośćuczynić jego prośbie, ja, XVI dzierżawca słynnej linii Karmapy, wypowiedziałem spontanicznie to, co pojawiło się w mym umyśle.
Mangalam.
~

Opracowanie: Manfred Seegers, Mariusz Pregowski

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

O Medytacji Karmapy - Lobpyn Tseczu Rinpocze | Wszyscy pragną pokoju - XVII Karmapa Taje Dordże | Prawda absolutna i relatywna - Wywiad z Lamą Ole | Pieśń Wadżry - XVI Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże | Karma nie jest żadną wielką sprawą - Dzigme Rinpocze | Ponadosobiste właściwości umysłu - Lama Ole Nydahl | Tsema - Postrzeganie zmysłowe - Gyatrul Rinpocze | Medytacja - Karola Schneider | Cytat - Gendyn Rinpocze | 8 linii przekazu w Tybecie - Detlev Göbel | Faza budowania i spełniająca w praktyce jidama - Szangpa Rinpocze | To jest zupełnie niesamowite - Tomek Lehnert | Zrodzony z lotosu - Ulla Unger | Buddyzm i moje myślenie zlały się w jedno - Żwirek rozmawia z Marcinkiem Barańskim | Cywilizacja buddyjska w starożytnej Azji - Rafal Kowalczyk | Rumtek się zbliża - Michael Den Hoet | Szamar Rinpocze w sprawie komentarzy Dalajlamy | Umysł jako nieograniczona przestrzeń - Sergiej Novozhilov | Buddyzm i gospodarka rynkowa - Sabine König | Gafa-kagyu i inne straszliwe historie ze wschodu - Artur Przybysławski | Projekt Hala Stupa House | Ośrodek Europejski na finiszu | 10 lat buddyzmu Diamentowej Drogi w Czechach - Mira Starobrzańska | Glasgow - Ewelina Hebda, Jarek Gajdamowicz | Jasna Góra zdobyta - Antoni Gralak | Bieszczady - BuddGroupBieszczady | International Institute for Buddhist Studies - Buddyjska uczelnia w Karma Guen - Maria "Bundesmarija" Przyjemska |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: