DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 35 -> Relacje z innymi

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Relacje z innymi

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Jeśli powzięliśmy decyzję, by pomagać wszystkim istotom (czyli naszym dawnym matkom), powinniśmy do tego dążyć z determinacją, nie bojąc się trudności, które można napotkać. Trzeba w tym wytrwać, nie zmieniając obranego celu.


Jeśli mamy intencję osiągnięcia ostatecznego, oświeconego stanu buddy, zawsze musimy uznawać innych za ważniejszych od siebie; ważność nas samych należy zamienić na ważność innych. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, powinniśmy przynajmniej rozwijać życzenie, aby tak uczynić. Miłość i współczucie są właściwą odpowiedzią na krytykę. Jeśli reagujemy gniewem, to zaczynamy zachowywać się tak samo jak ten, kto nas krytykuje. Takie zachowanie wynika z niewiedzy. Odpowiadanie miłością i współczuciem nie jest łatwe i dlatego właśnie proszę was, byście takie działanie praktykowali.

Aby rozwinąć zaufanie do duchowego przyjaciela, trzeba mieć świadomość jego oświeconych właściwości. Zaufanie powstanie wskutek kontaktu z owymi właściwościami, którymi są właśnie miłość i współczucie dla wszystkich istot. Duchowy nauczyciel nieustannie i bez zniechęcenia pomaga innym, a nas z kolei uczy, jak rozwijać miłość i współczucie wobec innych. W ten oto sposób dojrzewać w nas mogą oświecone właściwości. Jeśli wzbudzimy w sobie zaufanie do lamy, przekaz oświeconych właściwości stanie się możliwy, a doświadczanie tych właściwości wzmocni z kolei nasze zaufanie. Na rzeczy będziemy w stanie patrzeć w sposób najpożyteczniejszy i najprostszy, jeśli uświadomimy, sobie, że wszystkie istoty uwięzione są w cyklu egzystencji. Dlatego też nie powinniśmy lgnąć do osobistych opinii innych, lecz powinniśmy starać się wyzwolić ich z samsary.

Opracowanie: Artur Przybysławski

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Relacje z innymi - XVII Karmapa Taje Dordże | Szczęście - Lama Ole Nydahl | Cytat - Tilopa | Lagtong - Hannah Nydahl | Dzięki mocy dakiń - Lama Ole Nydahl | Dharma na Zachodzie - Dzigme Rinpocze | Esencja nauk Wielkiej Pieczęci - Maitripa | Natura Buddy - Gerd Boll | Przyszedłem, przyjąłem, rozpocząłem - Wywiad z Karolem Ślęczkiem | Cytat - Dilgo Czientse Rinpocze | Partnerstwo I miłość w buddyzmie - Klaudia Żerebiec | Stupa Kalaczakry, Grecja - Wywiad z Patrycją Schaffrick i Alexem Press | Cytat - Lama Ole Nydahl | Cywilizacja buddyjska w starożytnych Indiach - Rafał Kowalczyk | Wywiad z Pedro Gomezem założycielem ośrodka w Karma Guen | Triangle project w akcji - Triangle Team PL | Dziesięć niemożliwych minut - Dirk Zimmer i Artur Przybysławski | Madryt - Joanna Ilczyk | Olsztyn - Piotr Wierchowicz | The Stupa House Courier - Jaś Wójcik |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: