DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 32 -> Chodzi o to, żebyśmy wprowadzali te nauki w życie, samo poznanie ich nie wystarcza.

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Chodzi o to, żebyśmy wprowadzali te nauki w życie, samo poznanie ich nie wystarcza.

XVII Karmapa
_________


Nauki Buddy mówią o konieczności pomagania innym istotom, wskazywania im drogi do uspokojenia umysłu. Abyśmy byli w stanie to zrobić, musimy sami osiągnąć taki spokój. Stanie się to możliwe dzięki rozwinięciu miłości i współczucia, to właśnie te dwie właściwości prowadzą do prawdziwego uspokojenia.

Miłość jest życzeniem zapewnienia wszystkim istotom szczęścia, współczucie zaś to pragnienie wyzwolenia ich z cierpienia.
Obecnie posiadamy wszystkie warunki niezbędne, by ten cel osiągnąć. Mamy cenne ludzkie ciało, wolne od wszelkich niesprzyjających okoliczności, które mogłyby nam uniemożliwić spełnienie naszych zamiarów i doskonale wyposażone we wszystkie sprzyjające właściwości. Posiadamy osiem wolności i dziesięć osiągnięć, które pozwalają nam wyruszyć w tę drogę. Jesteśmy zatem w stanie postępować tą ścieżką naprzód i nie możemy sobie pozwolić na utratę takiej możliwości.
Oznacza to, że powinniśmy gromadzić zasługę, wykonywać pozytywne działania i unikać wszelkich negatywnych, szczególnie ważny jest ten ostatni punkt. Negatywne działanie to takie, które rani innych. Tak samo musimy wystrzegać się negatywnych myśli. Jednocześnie powinniśmy robić to co pożyteczne, co przynosi pożytek innym, bez względu na to, jak drobne i nieważne te działania nam się wydają.
Chodzi o to, żebyśmy wprowadzali te nauki w życie, samo poznanie ich nie wystarcza. Aby tak się stało, musimy o nich pamiętać, następnie starać się według nich działać, wreszcie postępować zgodnie z nimi przez cały czas.
Tych kilka nauk to istota praktyki, dopóki będziemy starali się je stosować, będziemy mogli mieć pewność, że znajdujemy się na właściwej drodze. Tych kilka rad to również podsumowanie nauk. Proszę, pamiętajcie o nich podczas waszej praktyki.

Opracowanie: Artur Przybysławski